Бухгалтерські послуги Київ. Послуги бухгалтера

Контакти: +380673432847
Почта: ukregistrweb@gmail.com
Офіс: м. Київ. вул. Джона Маккейна, буд 16
Бухгалтерські та юридичні послуги для середнього та малого бізнесу. Бухгалтерський аутсорсинг. Бухгалтерський супровід. Послуги головного бухгалтера

Звіт з єдиного податку для підприємців

Якщо ви займаєтеся підприємницькою діяльністю та особисто готуєте податкові документи, тоді подана на цій сторінці інформація стане корисною під час підготовки звітності.

Розглянемо основні нюанси складання звіту з єдиного податку та опишемо правила оформлення документації.

Строк, у який необхідно подати звітність

Закон обговорює такі моменти:

 • звіт з єдиного податку 2 та 1 групи платників податків оформляється щорічно (ст. 296.2 Податкового Кодексу);
 • термін подання звітності складає 3 місяці після закінчення звітного періоду.

Звіт з єдиного податку 3 групи платників податків (ст. 296.3 Податкового Кодексу) надається згідно з квартальною формою звітності – 40 днів після закінчення періоду (кварталу).

Як можна здати звітність щодо єдиного податку

Декларація може бути подана до податкових органів такими способами:

 • самим платником податків;

 • передача звітності особою, яка має довіреність від платника податків на такі завдання;

 • поштовим пересиланням;

 • через електронні засоби.

Для платників податків, які зареєстровані за однією фізичною адресою, але ведуть свою діяльність в іншій локації, найбільш оптимальним стане поштове пересилання декларації. Варто враховувати, що датою подання звітності вважатиметься день, вказаний на штампі поштового відділення. Пересилання варто оформляти із запасом у кілька днів. Крайній термін подання документації у такому вигляді – не пізніше 10 днів до закінчення терміну подання звітності.

Електронний спосіб надсилання звіту з єдиного податку варто обирати тим особам, які мають цифровий підпис. Даний варіант вигідний тим, що позбавлений необхідності дотримуватись непотрібних вимог контролюючих органів (копії, надання додаткової інформації тощо). Подати декларацію можна з будь-якого місця, де є доступ до Інтернету, що дуже зручно.

Оформлення звітності щодо єдиного податку особливості процедури

Форма звітності є однаковою всім груп осіб-платників податку. Окрім цього, декларація однакова для всіх підприємців. Однак існують відмінності для фізичних та юридичних осіб.

Основні засади заповнення звітності:

 • звітність з єдиного податку складається із шести розділів;
 • перший розділ заповнюється загальною інформацією щодо суб’єкта оподаткування;
 • розділи 2, 3, 4 заповнюються лише особами, яких вони ставляться (розділ 2 – 1 група платників податків,
 • 3 – друга група, 4 – третя група), інші розділи пропускаються і ставиться прочерк;
 • розділ 5 призначений для виконання зобов’язань щодо ЄП;
 • розділ 6 – тільки для виправлення помилок, які були допущені в попередніх звітних періодах.

Зупинимося докладніше на кожному розділі.

Особливості заповнення розділу 1

Заповнення звіту з єдиного податку починається із розділу 

Основні правила.

1.Поле “тип податкової декларації” складається з наступних пунктів:

 • звітна – для першої звітності за вказаний період;
 • звітна нова – у разі, коли звітність подається ще раз, до закінчення періоду (використовується для нових, виправлених даних);
 • уточнююча – для звітності, поданої після закінчення періоду, яка включає виправлення за будь-який із попередніх тимчасових проміжків.

Суб’єкту необхідно відзначити потрібний тип декларації у відповідному полі.

 1. Поле «реєстраційний номер облікової картки платника податків – ФОП» призначене для ідентифікаційного номера платника податків.
 2. Поле «види підприємницької діяльності у минулому звітному періоді» використовується для кодів і назви діяльності в звітному періоді, що описується, відповідно до податкових норм.
 3. «Фактична кількість працівників у звітному періоді» – тут зазначається кількість працівників на підприємстві, які працюють за трудовим договором.

Особливості заповнення розділів 2-4

Розділи 2-4 звіту з єдиного податку оформлюються за такими правилами:

 • Перша та друга підприємницька група вказує суми ЄП за кожен місяць звітного періоду у таблиці «Щомісячні авансові виплати».

 • Сума доходу підприємців 1 та 2 групи, отримана за звітний період зазначається у рядку «сума доходу за звітний (податковий) період…».

Важливо: відбулася зміна термінології, що використовується в даних формах – замість поняття виручка використовується термін доход. До нього включено:

 • виручка від послуг та продукції за минулий період – зазначається у грошовому, матеріальній чи нематеріальній формі;
 • продукція та послуги, одержані безкоштовно за минулий звітний період.

До пункту «Дохід» не включаються:

 • відсотки;
 • дивіденди;
 • роялті;
 • виплати зі страхових випадків;
 • доходна частина від продажу майна, що використовується у підприємницькій діяльності.

Дані види не вносяться до розділів.

Правила визначення обсягу доходної частини описані у ст. 292 Податкового кодексу. Сам дохід виникає у момент зарахування коштів у рахунок (касу). Розрахунки у форматі «негрошові» особам, які обслуговуються за єдиним податком заборонені.

Оновлення у таблицях ЄП починаючи з 2016 року

Зазначимо такі зміни:

 1. Подання звіту з єдиного податку для осіб 3 групи підприємницької класифікації виконується із заповненими осередками 5 та 6 у розділі 4. Дані рядки відведені саме для цих суб’єктів.
 2. Рядки 2, 4, 7 вноситься сума, що перевищує обсяг граничного прибутку – 300 тис., 1,5 млн., 20 млн. гривень для кожної групи підприємців.

Варто зазначити, що 15% збору від цього прибутку не є суттєвими видатками. Порівняно зі втратою статусу єдиноподатника, цей податок не здатний обтяжити платника податків. Нагадаємо, що втративши статус єдиноподатника, суб’єкт повинен обов’язково перейти на загальне оподаткування у наступному кварталі.

Для підприємця дуже важливо стежити за правильністю подання прибутку. В іншому випадку, втрата статусу єдиноподатника загрожує серйозними наслідками:

 • підвищення податку доходи до 18%;
 • якщо гроші в точці збуту продукції або продажу послуг приймаються у готівковому форматі, підприємець повинен обов’язково придбати та зареєструвати касовий відділ;
 • обов’язкова реєстрація нової книги для суб’єктів загального оподаткування;
 • збільшення ставки ЄСВ до 22%.

Такі витрати здатні завдати низки неприємностей підприємцю.

Особливості заповнення розділу 5

Розділ 5 “Визначення податкових зобов’язань для осіб на єдиному податку” використовується для розрахунку підсумкового обсягу оподаткування для осіб, зареєстрованих за системою єдиного податку. Якщо звітність подає у добровільному форматі, цей розділ слід залишити порожнім (для випадків подання у нестандартний звітний період).

У графі 20 має бути описано обсяг єдиного податку за минулий період.

У графі 22 зазначається податок, що стягується за результатами звітного періоду.

Особливості заповнення розділу 6

Цей розділ декларації призначений для виправлення помилок, допущених у складанні звітності за минулі періоди. Правки можуть бути виконані декількома способами (п. 50.1 Податкового Кодексу):

 • у потоковій звітності – стягується 5% суми недоплати плюс пеня;
 • поданням уточненої форми звітності – стягується 3% від суми недоплати плюс пеня.

Найбільша складність полягає саме у визначенні підсумкового обсягу прибутку. Від цього залежить податок та, відповідно, правильність його сплати. Правильно підготовлена декларація дозволить суб’єкту залишатися на єдиному податку і зберегти цей статус для подальших періодів.

Інформація про прибуток. Книга доходів

Для осіб, які обслуговуються за єдиною системою податку, джерелом даних про прибуток є Книга доходів. Наказом Міністерства фінансів затверджено два такі зразки:

 • Книга доходів – використовується для підприємців 1, 2, 3 групи без ПДВ, вносить лише прибуток;
 • Книга доходів та витрат – для підприємців 3 групи з ПДВ, вносяться доходи та витрати.

Дані зразки реєструються у контролюючих органах, процедура безкоштовна.

Книга обліку доходів заповнюється найчастіше самими підприємцями. Суб’єкти-платники ПДВ делегують цей обов’язок бухгалтерському відділенню підприємства. У цьому джерелі відбиває весь фактичний дохід підприємницької діяльності за певний період. При цьому інформація вноситься до книги щодня.

Виправлення помилок у Книзі доходів відрізняється за роком її реєстрації. Якщо джерело зареєстровано до 2015 року – правки вносяться безпосередньо біля помилки шляхом її перекреслення та вписування правильної суми доходу з підписом.

Якщо Книга доходу зареєстрована після 2015 року (з 06.2015), жодних виправлень не використовується, а скоригована сума вписується в окремому осередку з використанням позначення «+» або «-».

Нагадуємо, що у разі недотримання цих правил із суб’єкта стягується адміністративний штраф.

Алгоритм заповнення Книги доходів

При заповненні необхідно керуватися такими правилами:

 • рядок 1 – дата внесення інформації;
 • рядок 2 – підсумкова сума коштів за продаж товарів, послуг, роботи;
 • рядок 3 – повернені кошти за товари, послуги, роботу;
 • рядок 4 – скоригований прибуток, різниця рядків 2 та 3;
 • рядок 5 – кошти, отримані під час безоплатного отримання продукції, послуг, роботи;
 • рядок 6 – сума значень рядків 4, 5, 6;
 • рядок 7 – тип та обсяг прибутку, що оподатковується за ставкою 15% (пп. 2-4, п. 293.4, ст. 293).

Рядки 2-7 повинні включати інформацію про загальний дохід, отриманий під час діяльності суб’єкта.

Важливо: готівковий та безготівковий прибуток вносяться до Книги окремими рядками. Формат заповнення грошових даних – гривня, копійки через кому.

Інші особливості використання Книги доходів:

 • інформація з Книги є основною для підготовки податкової звітності;
 • Книга зберігається протягом 3 років після заповнення останньої сторінки.

Перед постановкою Книги на зберігання власнику необхідно зняти її з реєстрації у податкових органах.

Відповідальність за несвоєчасне складання звітності або її відсутність

Якщо суб’єкт проґавив термін подання звіту з єдиного податку або зовсім не подав документацію, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності:

 • 170 гривен – за первое нарушение;
 • 1020 гривен – за повторное нарушение, если в течение года субъект уже привлекался к ответственности. 


Остались вопросы – обращайтесь к нашим специалистам. Мы подскажем как действовать в конкретной ситуации и поможем правильно составить отчетность по единому налогу. 

Чому клієнти обирають ТОВ "Бухгалтерські послуги"

Перевіряємо ваш бухгалтерський облік

Проведемо аналіз ведення бухгалтерського та податкового обліку

Покажемо існуючі проблеми

Вкажемо на фінансові та податкові ризики у вашій компанії, а також супутні проблеми.

Проконсультуємо

Відповімо на ваші питання, що стосуються специфіки бухгалтерського обліку та оподаткування саме вашої компанії.

бух услуги

Оптимізуємо законно податки

Про консультуємо про можливість оптимізації податків та зниження податкових ризиків.

Все ще думаєте, що вести бухгалтерію самостійно дешевше?