Позовна заява про стягнення аліментів не перебуваючи у шлюбі

Стягнення аліментів без шлюбу

 
бух услуги

Отримати консультацію!

Нашу компанію обирають за:

Позовна заява про стягнення аліментів не перебуваючи у шлюбі як складається, які потрібні документи для стягнення аліментів без шлюбу, дізнаєтесь у статті нижче або зателефонував нашому адвокату. 

Юридична-бухгалтерська компанія “Бухгалтерські послуги” понад 10 років допомогає сприятливому  розвітку бізнесу та захисту прав громадян. У компанії понад 50 співробітников: юристи, адвокати та бухгалтера з 20-річним досвідом роботи. Досвідчений адвокат надає: захист з податків, захист у сімейних справах, адвокат з аліментів, адвокат з розлучень, адвокат у кримінальних справах, юридичний супровід угод з нерухомістю, адвокат з шахрайства, адвокат з фінансових наподівадвокат з економічних нападів.

Також надаємо бухгалтерські послуги для ТОВ та ФОП: податковий звіт, нарахування зарплати, нульова звітність, квартальна звітність для ТОВ та ФОП, касовий апарат РРО

У даній статті ми поетапно розберемося в питанні – як подати на аліменти, якщо батьки не були в шлюбі, які документи і докази необхідні суду для прийняття рішення, а також як правильно скласти позовну заяву.

Як і в багатьох інших питаннях, стягнення аліментів поза шлюбом має кілька цікавих особливостей і свої підводні камені.

В даному матеріалі ви дізнаєтеся все те, з чим стикалися в подібних справах наші адвокати.

Консультація по сімейним справам

Позовна заява про стягнення аліментів не перебуваючи у шлюбі приклад

Зарічний районний суд м. Суми            

                                                                      40030, м. Суми, вул. Академічна, 13          

                                                                          
Позивач: (Прізвище, ім’я, по батькові)
                                                                          
м. Суми, вул. _____________________,    
                                                                          буд. ___, кв. _____   
                                                                                Реєстраційний номер облікової картки      

                                                                                платника податків(РНОКПП) або серія та   

                                                                                номер паспорта____________________    

                                                                                    Офіційна електронна адреса відсутня       

                                                                          E-mail: _________________________       

                                                                          тел. ___________________________        

                                              
                               Відповідач:(Прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                        м. Суми, вул. _____________________,      
                                                                           буд. ___, кв. _____       
                                                                                Реєстраційний номер облікової картки        

                                                                                 платника податків(РНОКПП) або серія та     

                                                                                номер паспорта____________________      

                                                                         Офіційна електронна адреса відсутня         

                                                                          E-mail: _________________________        

                                                                          тел. ___________________________         

          (якщо наведені дані боржника, окрім адреси,

не  відомі, то напроти  відповідного поля слід

          зазначити – «не відомо» )                            

                                                                           

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментів

 

____________ року я, ____________ (ПІБ позивача), ___________ року народження, уклала шлюб з ________________(ПІБ відповідача), ______________ року народження, який ми зареєстрували ___________ року у ____________ (зазначається відділ реєстрації актів цивільного стану, в якому зареєстровано шлюб, наприклад – у Зарічному районному у місті Суми відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області), про що зроблений актовий запис № ___________.

Якщо батьки не перебували в шлюбі, то зазначаємо про фактичні шлюбні відносини, коли такі відносини виникли та припинились.

У шлюбі у нас народилася дитина:________________ (ПІБ дитини), ___________ року народження, що підтверджується свідоцтвом про народження № __________ від_________ року.

Якщо дитина народилась не у шлюбі, то зазначаємо: «Від наших стосунків у нас народилася….».

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується довідкою про склад сім’ї від ___________ року.

Шлюб між мною та відповідачем розірвано ___________ року, що підтверджується копією рішення суду (зазначаються назва суду, який приймав відповідне рішення, дата судового рішення, номер справи, наприклад – рішення Зарічного районного суду м. Суми від 12.10.2015 по справі № 591/1453/15; якщо позивач та відповідач у шлюбі не перебували або шлюб не розірвано,  то нічого не зазначаємо).

Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України (надалі – СК України), батьки зобов’язані утримувати дитину до  досягнення нею повноліття, а відповідач з _________ року (зазначаємо час, з якого відповідач припинив утримувати дитинуне бере участі у вихованні та утриманні нашої спільної дитини.

Відповідно до ст. 150 СК України, батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей,  любові до своєї  сім’ї  та  родини,  свого народу, своєї Батьківщини. Батьки  зобов’язані  піклуватися  про здоров’я дитини,  її фізичний, духовний та моральний розвиток. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною  повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Батьки зобов’язані поважати дитину. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.

Таким чином, дитині повинен бути забезпечений належний рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини. Такий належний рівень у будь-якому разі не повинен бути меншим, ніж прожитковий мінімум.

Такий рівень я одна не зможу забезпечити, тому батько, який є здоровим та працездатним, зможе сплачувати аліменти на рівні 1/4 частини  з усіх видів заробітку (доходу) (якщо позивач має намір стягувати аліменти в твердій грошовій формі, то зазначається конкретна сума коштів: наприклад – 1500 грн.)оскільки працює  в _____________ (наприклад – ТОВ «Сервіс») на посаді ____________ (наприклад – бухгалтера) та має постійний дохід у розмірі ____________ грн. (наприклад – 5 500 грн)

Обов’язково зазначаємо в позові місце роботи, посаду і розмір заробітної плати відповідача. Бажано до позову додати довідку про доходи відповідача. Якщо є складнощі в отриманні такої довідки, то необхідно просити суд про її витребування з місця роботи відповідача. 

Якщо відповідач не має доходів і не працює, то зазначаємо про це та вказуємо розмір аліментів, котрі ви маєте намір стягнути (наприклад – 1500 грн.)

У відповідності до ст. 141 СК України мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

Відповідно до ч. 2 ст. 182 СК України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Таким чином, при сплаті відповідачем аліментів у зазначеному вище розмірі   забезпечується наша рівність при несенні обов’язку утримання дитини.

Крім цього, відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істотне значення.

Так, відповідач інших осіб на утриманні не має, він працездатний, отримує дохід, має нерухоме майно, транспортний засіб, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати такий розмір аліментів.

Якщо зазначаються будь-яка з вищеперерахованих обставин, то необхідно додати до позову докази, які їх підтверджують (документи, довідки, витяги з реєстру нерухомого майна, реєстраційне свідоцтво на авто і т.д.)

Відповідно до п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися.

Відповідно до  п.7.ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову  до подання позовної заяви не здійснювалось.

Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України зазначаю перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви___________________________________________________,

-зазначаю докази, які не можуть бути подані разом з позовною заявою (за наявності)_______.

Відповідно до  п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що у позивача (або іншої особи) перебувають оригінали  письмових або електронних доказів , копії яких додано до заяви.

Згідно із п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною витрати становлять ________________(витрати за надання правової допомоги),  що підтверджується квитанцією. (В разі відсутності витрат зазначаємо про їх відсутність). Очікую понести такі витрати __________________________.

У відповідності із п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Від сплати судового збору за подання позову про стягнення аліментів я звільнена на підставі  п.3 ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір».

На підставі викладеного та у відповідності до ст.ст. 150, 180 – 184 СК України, керуючись ч. ст. 174,175 ЦПК України,

ПРОШУ СУД:

Якщо стягуються аліменти в частині від заробітної плати

Стягнути з _______________ (ПІБ відповідача), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ позивача), ________ року народження, аліменти на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ дитини ), _______ року народження, в розмірі 1/2 частини  з усіх видів заробітку (доходу), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з  ______ року (зазначаємо дату подання позову) і до  повноліття дитини.

Якщо стягуються аліменти в твердій сумі

Стягнути з _______________ (ПІБ відповідача), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ позивача), ________ року народження, аліменти на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ дитини), _______ року народження, в розмірі 1500 гривень, щомісячно, починаючи стягнення з  ______ року (зазначаємо дату подання позову) і до  повноліття дитини.

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу.
 2. Копія рішення суду про розірвання шлюбу (за наявності).
 3. Копія свідоцтва про народження.
 4. Довідка про склад сім’ї.
 5. Копія паспорту.
 6. Копія облікової картки платника податків.
 7. Копія позовної заяви разом з доданими документами для відповідача.

 

«_____» __________ 2018 року                                      ______________  (Прізвище, ініціали)

                                                                                              (підпис)

Відповідно до  ч.5 ст.95 ЦПК України учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу,  який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Відповідно до ч.5 ст.175 ЦПК України у разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

аліменти в шлюбі

Аліменти в цивільному шлюбі

Для того, щоб з’ясувати, як відбувається стягнення аліментів в цивільному шлюбі спочатку варто визначиться з тим, на кого необхідно їх стягувати. Так, згідно із законодавством України, ви можете стягнути аліменти без зареєстрованого шлюбу на:

 • утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, однак тривалий час проживали однією сім’єю;
 • утримання дитини, яка народилася у пари, які не перебувають у шлюбі між собою і / або які проживають в цивільному шлюбі.
  Тепер розберемо кожну з ситуацій окремо.

Консультація по сімейним справам

Аліменти на утримання жінки та чоловіка, які не знаходяться в шлюбі між собою

Право на аліменти жінки і чоловіки, які не перебувають у шлюбі між собою передбачено статтей 91 Сімейного Кодексу України. Так, згідно з ним:

Якщо жінка і чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, тривалий час проживали однією сім’єю, той із них, хто став непрацездатним під час спільного проживання, має право на утримання відповідно до статті 76 СК України. Тут має місце доведення факту спільного проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, що відбувається в судовому порядку.
Жінка і чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, мають право на утримання в разі проживання з нею, ним їхньої дитини, відповідно до частин другої – четвертої статті 84 та статей 86 і 88 СК України. Тут сполучною ланкою є спільна дитина, незалежно від того, проживали його батьки однією сім’єю чи ні.
Таким чином, якщо друга сторона не збирається платити аліменти на ваше утримання, ви маєте право звернутися до суду за захистом своїх прав та інтересів.

Аліменти на дитину поза шлюбу

Відповідно до ст. 141 СК України: «Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою». Тому аліменти на дитину, чиї батьки не були в шлюбі між собою, стягуються і нараховуються за загальними правилами стягнення аліментів.

Однак, іноді буває так, що графа «батько дитини» записана зі слів матері. Як в такому випадку стягнути аліменти?

Згідно ч. 2 ст. 125 СК України: «Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається:

 • за заявою матері та батька дитини;
 • за рішенням суду ».

Як бачимо є два способи визнання батьківства:

 • добровільний – по заяви матері та батька дитини
 • примусовий – за рішенням суду.
  Кожен з яких визначається виходячи з ситуації, що склалася. Якщо ви зможете мирно домовиться – відмінно, а якщо ні – то тільки через суд.

У другому випадку вам доведеться чимало повозиться з тим, щоб почати стягувати аліменти на дитину, адже першим етапом є визнання батьківства та внесення змін до актового запису про народження, а вже наступного – стягнення аліментів на дитину.

Такі позови, як правило, подаються окремо, хоча деякі суди приймають їх в одне провадження, що дозволяє почати стягнення аліментів набагато раніше.

Телефонуйте зараз! Надамо професійну допомогу!

 067 343 28 47

Необхідні документи на аліменти.

Для того, щоб мати можливість звернутися до суду на стягнення аліментів без шлюбу вам необхідно зібрати певний пакет документів, а саме:

 • паспорт
 • довідка про присвоєння ІПН
 • свідоцтво про народження дитини
 • рішення суду про визнання батьківства
 • довідка або акт, який підтверджує спільне проживання
 • довідка про склад сім’ї
 • Довідка з місця роботи
 • додаткові довідки, квитанції і чеки, які можуть вплинути на визначення розміру аліментів на дитину.

Підготувавши всі необхідні документи, ви порушуєте до наступного етапу – складання позовної заяви до суду.

Вас також може зацікавити матеріал:

 • аліменти в шлюбі;
 • аліменти з безробітного;

Заява на аліменти в цивільному шлюбі

Завершальним етапом є звернення з позовом до суду про стягнення аліментів.

Зразки заяв до суду:

 • позовна заява про стягнення аліментів не перебуваючи у шлюбі(приклад наведено вижче)
 • Зразок позовної заяви про стягнення аліментів на дитину
 • Зразок позовної заяви про визнання батьківства та стягнення аліментів
 • Зразок позовної заяви про стягнення додаткових витрат на утримання дитини


Що ж стосується визначення підсудності суду, в який необхідно звернутися з позовом, то вона вибирається позивачем і може пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

ОТРИМАТИ ЮРИДИЧНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ. Сімейний адвокат.

Ми на вашому боці завжди!

Проконсультуємо

Відповімо на ваші запитання, які стосуються вашої специфіки

бух услуги

Захищаємо ваші інтереси

Ми захищаємо ваші інтереси та завжди на вашому боці

Отримати консультацію з аліментів зараз!

позовна заява про стягнення аліментів не перебуваючи у шлюбі, позовна заява про стягнення аліментів перебуваючи у шлюбі, аліменти в шлюбі, стягнення аліментів з безробітного, как подать на алименты в браке, алименты в браке, подать на алименты в браке, заявление на алименты в браке, зразок заяви на аліменти без розлучення, документы на алименты на ребенка в браке, як подати на аліменти в шлюбі, заявление на алименты образец не в браке, як подати на аліменти, шлюб без реєстрації, подати на аліменти, заява про аліменти, як нараховуються аліменти з безробітного, аліменти з безробітного, заява на аліменти без розлучення зразок, як подати на аліменти 2022, стягнення аліментів без розірвання шлюбу

Популярні послуги