У чому різниця між простоєм і припиненням дії трудового договору.

Простій – це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних чи технічних умов, необхідні виконання, невідворотною силою чи іншими обставинами.

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою та тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку з військовою агресією проти України, що унеможливлює надання та виконання роботи.

Простой и прекращение действия трудового договора: в чем их отличия?

Які відмінності:

1.Причина (підстава):
– простими є будь-які обставини, які зумовили зупинення роботи;

– призупинення дії трудового договору – відсутність роботи та її виконання працівником під час воєнного стану;

2.Період:
– Простій може бути без обмеження часу;

– Зупинення можливе тільки на період дії військового стану;

3.Ініціатор:
– Рішення про просте приймає роботодавець;

– ініціатором припинення дії трудового договору може бути як роботодавець, і працівник;

4.Для кого:

– Простій може бути для всього підприємства або відділу або конкретного працівника;

– призупинення дії трудового договору має індивідуальний характер, тобто один наказ щодо одного працівника;

5.Оплата:
– при простої виплачується не нижче 2/3 окладу, з вини працівника просто не оплачується;

– у разі призупинення дії трудового договору заробітна плата не виплачується;

6. Наказ:
– Видається наказ в обох випадках;

7.Пенсійний стаж:
– у період простою при виплаті 2/3 окладу стаж зараховується;

– у період зупинення дії трудового договору стаж не йде, оскільки не сплачується ЄСВ.

У період війни можна працевлаштуватися на нове місце, не звільнившись від попереднього?

Працівник, який залишив робоче місце у зв’язку з бойовими діями та не встиг звільнитися, може надіслати своєму роботодавцю заяву про звільнення за допомогою засобів зв’язку (по можливості).

Якщо це неможливо, працівник може працевлаштуватись до іншого роботодавця за сумісництвом. Або ж, відповідно до пункту 3-1 частини другої статті 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» повідомити страхувальника про визначення особою такого місця роботи як основного відповідно до поданої нею заяви (до її відкликання).

Хто може ініціювати зупинення дії трудового договору в період війни?

З 24.03.2022 р. діють особливості трудових відносин в умовах воєнного стану, визначені Законом №2136.

Серед його норм – зупинення дії трудового договору (ст. 13 Закону №2136).

Ініціатором припинення трудового договору можуть бути як роботодавець, і працівник.

Про зупинення дії трудового договору роботодавець та працівник по можливості повинні повідомити одне одного будь-яким доступним способом.

Чи нараховувати ЄСВ у разі зупинення дії трудового договору в період воєнного стану?

Починаючи з 24.03.2022 р. діють особливості трудових відносин в умовах воєнного стану, визначені Законом № 2136. Серед його норм – зупинення дії трудового договору (ст. 13 Закону № 2136).

Оскільки на час припинення трудового договору зарплату роботодавець не виплачує, то немає бази нарахування ЄСВ і відповідно ЄСВ не платять.

Проте роботодавець також повинен фіксувати розмір ЄСВ, який підлягав би виплаті із сум зарплати та компенсаційних виплат, які виплачувались би працівникові, якби такого припинення трудового договору не було.

Відшкодування цих платежів на час припинення дії трудового також буде покладено на державу, яка чинить військову агресію проти України.

Джерело: ДСУ з питань праці.