Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) в Україні

Що таке ПДФО?

Один з найважливіших загальнодержавних податків в країні, котрий стосується кожного – це податок на доходи фізичних осіб, скорочено ПДФО. Адже дохід в тому чи іншому вигляді отримує кожен, але не кожен знає які саме податки та в якому відношенні він повинен сплачувати до бюджету. Тож розберемось детальніше за якими правилами оподатковується дохід фізичної особи, коли дохід не оподатковується, які пільги діють на сплату податку, на які види доходів він нараховується.

Цей податок займає одне з ключових місць в наповненні державного бюджету – 11%. Принципи, правила, види оподаткованого доходу та ставки податку регулюються нормами IV розділу ПКУ.

Податок на доходи фізичних осіб утримується з доходів, що отримав громадянин (резидент або нерезидент), в грошовій та негрошовій формі.

Нарахування та сплата податку з доходів фізичних осіб провадиться податковими агентами – роботодавцями, або самими фізичними особами-підприємцями чи особами, що займаються незалежною професійною діяльністю (приватні адвокати, юристи, нотаріуси, арбітражні керуючі і т.д., словом, особи, що не зареєстровані як ФОП і провадять наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку діяльність)

Розміри ставки ПДФО в Україні

Як говориться в ст. 164 ПКУ до бази оподаткування податком відноситься загальний місячний (річний), тобто будь-який, дохід, що нараховано (виплачено, надано) платнику податку протягом звітного місяця чи року.

Слід також враховувати чи має громадянин право на податкову соціальну знижку у відповідності з ст.166 податкового кодексу. Якщо так, то загальний дохід зменшується на розмір ПСП.

Ставки ПДФО регулюються ст. 167 ПКУ. Яку ставку застосовувати залежить від виду доходів.

 • Ставка 18% від загального місячного (річного) доходу фізичної особи – основна.

 • До деяких доходів застосовується ставка 5% або 9%.

 • Також визначено доходи, які оподатковуються за 0-ю ставкою.

До видів доходів з яких утримується ПДФО 2022 відносяться:

 • Зарплата та супутні виплати (лікарняні, відпускні, премії, надбавки та інше);

 • Дохід за договорами цивільно-правового характеру;

 • Суми виплат від продажу майнових та немайнових активів;

 • Кошти, отримані від лізингу, оренди чи суборенди;

 • Стипендії;

 • Інвестиційний прибуток;

 • Виплати за виграшами, вартість подарунків та призів;

 • Вартість додаткових благ;

 • Кошти, що отримані як відсотки;

 • Дивіденди та роялті;

 • Прибуток від продажу рухомого та нерухомого майна;

 • Вартість спадку або подарованого майна;

 • Дохід нерезидентів в Україні;

 • Закордонні доходи.

Звичайно, що в усіх випадках є виключення та суми доходів, що не оподатковуються взагалі.

Застосування основної ставки 18% ПДФО

Основна ставка 18% застосовується до майже всіх доходів в грошовому та негрошовому еквіваленті крім деяких окремих видів.

Сюди відносяться такі доходи як:

 • дохід у вигляді зарплати,

 • стипендія,

 • виплати за договорами ЦПХ,

 • дохід від підприємницької та незалежної професійної діяльності,

 • прибуток від продажу 3-го об’єкта нерухомості та наступних за рік,

 • прибуток від продажу 3-го та наступних транспортних засобів за рік.

 • і т.д. (повний перелік вище по тексту).

Застосування ставки ПДФО 5%

За цією ставкою оподатковуються доходи від:

 • продажу 2-го нерухомості за рік,

 • продажу 2-го транспортного засобу за рік,

 • продажу нерухомості, що знаходилась у власності особи менш ніж 3 роки,

 • вартості подарунків, крім від родичів 1-го та 2-го ступеню споріднення

 • дивіденди, що отримує фізособа.

Застосування 0% ставки ПДФО у 2023 році

За нульовою ставкою ПДФО оподатковуються доходи від:

 • спадщини та подарунків від родичів 1-го та 2-го ступеню спорідненості (дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати та сестри, баба та дід, онуки),

 • продажу першого об’єкту нерухомості за рік,

 • продажу першого транспортного засобу за рік.

За цими видами доходів фізична особа повинна подати річну декларацію про дохід, але ПДФО та військовий збір не утримується.

Види доходів які не оподатковуються ПДФО в Україні

Як ми вже зазначали, серед видів доходів є ті, що не оподатковуються взагалі. Такі види доходів перераховано в ст. 165 ПКУ.

Ось їх перелік:

 • Пенсійні виплати разом індексацією незалежно від розміру таких виплат,

 • Суми страхових виплат з відшкодування збитків за «автоцивілкою», якщо вони не більші від фактично завданої шкоди,

 • Дохід від неустойок, штрафів та пені в межах 4-х мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством на початок року,

 • Дохід від отримання бюджетних грантів, якщо їх використано за вказаним у гранті призначенням,

 • Розмір допомоги в матеріальному та грошовому виразі наданої на лікування та медичне обслуговування за умови надання фізособою рахунків з цих витрат та використанні її за прямим призначенням,

 • Сума соціальних послуг та витрат на реабілітацію згідно закону N1914 від 22.12.2021 р.,

 • Суми матеріальної допомоги для малозабезпечених сімей (ЗУ «Про соціальні послуги» від 01.01.2022 р.),

 • Кошти надані в межах підтримки освітніх, наукових та спортивних заходів Фондом Президента України,

 • Суми компенсацій відсоткових ставок за державними програмами «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та забезпечення громадян житлом за умовами, визначеними Кабінетом Міністрів України,

 • Безповоротні виплати отримані від Фонду розвитку інновацій з 01.01.2022 р.,

 • Всі види грошової допомоги через карантинні заходи COVID-19.

Коди бюджетної класифікації для сплати ПДФО

Наказом Міністерства Фінансів України «Про бюджетну класифікацію» N11 від 14.01.2011 р. встановлюються такі коди бюджетної класифікації для сплати ПДФО 2022:

11010100 — сплачують податкові агенти, з доходів платника податку у вигляді заробітної плати;

11010200 — податок з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачують податкові агенти;

11010400 — сплачують податкові агенти, із доходів платника податку інших ніж зарплата;

11010500 — сплачують фізичні особи за результатами річного декларування;

11010600 — фіксований ПДФО від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року;

11010700 — суми реструктуризованої заборгованості зі сплати ПДФО;

11010800 — з доходу у вигляді процентів.

Та згідно наказу Державного казначейства N336 від 28.11.2019 р.:

11010501 — ПДФО, що сплачують фізичні особи, які не підлягають обов’язковому декларуванню.

Штрафні санкції за несплату ПДФО

За несплату, несвоєчасну сплату або недоплату податку до бюджету застосовуються штрафні та адміністративні санкції. За це несуть відповідальність податкові агенти. Податок на прибуток фізичних осіб сплачується в момент його виплати.

Якщо податок нараховано, але не сплачено, то перерахувати його слід протягом 30 кал. днів після останнього дня місяця, в якому його нарахували. Якщо дохід отримано в матеріальному вираженні чи у вигляді готівки з каси, то податок потрібно перерахувати протягом наступного банківського дня.

Тобто для сплати податку на доходи фізичних осіб податковим кодексом встановлено граничні строки.

Якщо ж податковий агент не сплатив податок до кінця цього строку, то до нього застосовуються такі фінансові санкції відповідно до п. 127.1 ПКУ:

 • 25% від суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету;

 • 50% від суми податку, якщо ті самі дії вчинені в другий раз протягом 1095 днів;

 • 75% від суми податку, якщо порушення відбувається 3-й та більше разів.

Та адміністративні штрафи відповідно до ст. 1634 КпАП:

 • від 2 до 3 НМДГ (від 34 грн до 51 грн);

 • повторно протягом року — від 3 до 5 НМДГ (від 51 грн до 85 грн).

Також за кожен день простроченого податкового зобов’язання нараховується пеня відповідно до п. 129.1, п. 129.4 ПКУ.

Якщо ви самостійно виявили що не сплатили чи несвоєчасно сплатили податок та виправили в наступному податковому періоді чи періодах протягом звітного року (п. 169.4 ПКУ), то штрафні санкції згідно з нормами ПКУ (абз. 8 п. 127.1 ПКУ) не застосовуються.

У випадку затримки сплати податку застосовуються відповідно до ст. 126 ПКУ такі штрафи:

 • у період до 30 к. дн. включно, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, — 10% від погашеної суми податкового боргу;

 • у період що перевищує 30 к. дн., наступних за останнім днем строку сплати податкового зобов’язання, — 20% від погашеної суми податкового боргу.

Тож нараховуйте та сплачуйте податок на доходи фізичних осіб правильно та вчасно.

податок на доходи фізичних осіб, ПДФО, податок на доходи фізичних осіб Україна, ставки ПДФО, податок на прибуток фізичних осіб

Послуги які користруються популярністю

Автор: