КВЕД-2010 бухгалтерські послуги. Класифікація та перелік видів економічної діяльності в Україні

КВЕДи України являють собою статистичний інструмент, за допомогою якого усі підприємства систематизовані по групах за окремими ознаками, в тому числі за схожістю надання послуг, реалізацією товарів. 

Таке кодування дозволяє визначити основний та другорядний види економічної діяльності фізичних і юридичних осіб. Класифікатор складається з секцій, розділів, груп і класів. Всього в структурі КВЕДів України нараховують:

  • 21 секцію;
  • 88 розділів;
  • 272 групи;
  • 615 класів.


КВЕДи України
об’єднує цифри та літери. Першою прописується літера, яка означає приналежність до секції. Цифра, яка прописана після літери позначає розділ, наступна цифра – групу, третя цифра – клас. 

КВЕД-2010 бухгалтерські послуги– клас 69.20- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

 

Секція

Розділ

Групи за видами діяльності

A

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг

Лісове господарство та лісозаготівлі

Рибне господарство

B

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Добування кам’яного та бурого вугілля

Добування сирої нафти та природного газу

Добування металевих руд

Добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів

Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів

C

Переробна промисловість

Виробництво харчових продуктів

Виробництво напоїв

Виробництво тютюнових виробів

Текстильне виробництво

Виробництво одягу

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

Виробництво паперу та паперових виробів

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

Виробництво гумових і пластмасових виробів

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

Металургійне виробництво

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

Виробництво електричного устатковання

Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

Виробництво інших транспортних засобів

Виробництво меблів

Виробництво іншої продукції

Ремонт і монтаж машин і устатковання

D

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

E

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Забір, очищення та постачання води

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

Інша діяльність щодо поводження з відходами

F

Будівництво

Будівництво будівель

Будівництво споруд

Спеціалізовані будівельні роботи

G

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

H

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

Наземний і трубопровідний транспорт

Водний транспорт

Авіаційний транспорт

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

Поштова та кур’єрська діяльність

I

Тимчасове розміщування й організація харчування

Тимчасове розміщування

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

J

Інформація та телекомунікації

Видавнича діяльність

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

Телекомунікації (електрозв’язок)

Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність

Надання інформаційних послуг

K

Фінансова та страхова діяльність

Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування

L

Операції з нерухомим майном

Операції з нерухомим майном

M

Професійна, наукова та технічна діяльність

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

Наукові дослідження та розробки

Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

Ветеринарна діяльність

N

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

Оренда, прокат і лізинг

Діяльність із працевлаштування

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

Обслуговування будинків і територій

 

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

O

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

P

Освіта

Освіта

Q

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Охорона здоров’я

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

R

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

Організування азартних ігор

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

S

Надання інших видів послуг

Діяльність громадських організацій

Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

Надання інших індивідуальних послуг

T

Діяльність домашніх господарств

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання

U

Діяльність екстериторіальних організацій і органів

Діяльність екстериторіальних організацій і органів

Нові КВЕДи за видами діяльності були опубліковані у 2010 році, але через шість років вийшов наказ, яким було затверджено відповідні зміни. Для зміни виду діяльності достатньо написати заяву з проханням внести зміни або доповнення. 

Чому клієнти обирають ТОВ "Бухгалтерські-Послуги"

Перевіряємо ваш бухгалтерський облік

Проведемо аналіз ведення бухгалтерського і податкового обліку

Покажемо існуючі проблеми

Зазначимо на фінансові та податкові ризики у вашій компанії, а також супутні проблеми.

Проконсультуємо

Відповімо на ваші запитання, які стосуються специфіки бухгалтерського обліку та оподаткування саме вашої компанії.

бух услуги

Оптимізуємо законно податки

Проконсультуємо про можливість оптимізації податків і зниження податкових ризиків.

Популярні послуги

Автор: