Після поновлення правил нарахування та сплати ПДВ платник ПДВ у податковій звітності за перший звітний період відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу повинен нарахувати податкові зобов’язання на вартість товарів, послуг, необоротних активів використаних (поставлених, реалізованих) у неоподатковуваних операціях, суми за якими були включені до складу податкового кредиту на дату переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2%:

  • за послугами/товарами – спираючись від вартості придбання таких товарів, послуг;

  • за необоротними активами, які фактично використані (поставлені, реалізовані) у період знаходження такого платника на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2% доходу – виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються наступні операції.

Особенности начисления «условных» налоговых обязательств по НДС по внеоборотным активам

За необоротними активами, які під час перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2% доходу, використано частково – за пунктом 198.5 статті 198 Кодексу податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються.

Такі операції мають бути відображені у відповідних рядках рядка 4 «Нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України з оподатковуваних операцій» податкової декларації з ПДВ.

Джерело-ДПСУ.