Декларація з податку на прибуток

У цій консультації розглянуто приклади оформлення декларації з податку на прибуток, а також роботи з програмами PI та AM.

Декларація з податку на прибуток 2022 р. бланк (наказ № 317)

Декларація з податку на прибуток 2022 р. (наказ № 601) бланк

Зразок заповнення Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 2022

Спочатку опишемо кілька загальних положень щодо оформлення подібної документації:

 • податкова декларація з податку на прибуток подається у форматі із зазначенням гривень, без копійок – просто перенести інформацію з фінансової звітності не можна (покази тут округляються до тисяч), необхідно використовувати значення без округлення;
 • при оформленні паперової звітності у порожніх полях необхідно ставити прочерки (в електронній версії – непотрібні поля залишати порожні);
 • у документі описуються всі додатки, що необхідні звіту;
 • у декларації мають бути дані, описані у п. 48.3, 48.4 ПКУ (включаючи дані про додатки);
 • оформлення звітності виконується лише українською мовою (виняток – повний опис найменування нерезидента, його місця знаходження).

Порушення цих правил призведе до недійсності декларації.

Алгоритм початку заповнення звітності за додатком ПП наступний:

1.Поставити позначку у полі 1 «Тип декларації»:

 • звітна нова – для документів, у яких було виявлено помилку і вони перероблялися (без порушення терміну подання звітності);
 • уточнююча – документ із виправленою помилкою, термін здачі якого вийшов (минулий квартал, рік).

2.Вписати звітний період та його тип у поле 2 – квартал, рік.
3.Якщо мали місце редагування через ОП, у полі 3 необхідно вказати тимчасовий проміжок для виправлень.
4.У полях 4,5,6 та 8 вписати стандартні реквізити компанії. Ім’я платника обов’язково вписується повністю, скорочення типу ТОВ не допускаються. Поле 8 призначене для інформації про податковий орган, який прийматиме документ.
5.У полі 5 вписати податковий номер (для юросіб – ЄДРПОУ).
6.Поле 7 – для нерезидентів.
7.Поле 9 – для ІСІ.
8.Поле 10 призначене для декларацій особливого характеру. Такими можуть бути звітності виробників сільгосппродукції, у яких встановлено податковий період 1 липня-30 червня (компанії із звичайним звітним проміжком не вписують сюди жодної інформації).

Також осередком 10 користуються особи з єдиною ставкою, які декларують податок на доходи нерезидента.

Поля 2 та 3 у звітності уточнюючого типу заповнюються ідентично. Після перевірки правильності заповнення інформації можна переходити до оформлення більшості декларації.

Заповнення основної частини податкової декларації

Наведемо приклад поетапного заповнення форми декларації з податку прибуток, саме її основної частини.

Важливо: дані беруться без заокруглень, оскільки форма передбачає використання грошових один у вигляді гривні, без копійок.

Заповнення основної частини податкової декларації

Код

рядка

Заповнення основної частини декларації з податку на прибуток

01

Для заповнення цього показника за основу беремо Звіт про фінансові результати (форма №2 або спрощені форми №2-м, №2-мс, які використовуються суб’єктами малого підприємництва). Не забуваймо лише, що декларація заповнюється у гривнях, без копійок, а Звіт про фінансові результати – у тис. грн. Отже, використовуємо бухгалтерський облік, які були основою для складання Звіту про фінансові результати (ще до округлення). Додаємо всі доходи, які отримувало підприємство за період:

 • чистий прибуток (виручка) від (стор. 2000 форми № 2);
 • інші операційні доходи (стор. 2120 форми №2);
 • дохід від участі у капіталі (стор. 2120 форми № 2);
 • фінансові доходи (стор. 2220 форми №2);
 • інші доходи (стор. 2240 форми №2).

Включення саме цих доходів зазначається і у листі ДФС у м. Києві від 16.03.2016 р. № 6300/10/26-15-12-05-11. Зокрема там згадується і про доходи від участі в капіталі. При використанні спрощеної фінзвітності для малих підприємств беремо стор. 2280 форм № 2-м та 2-мс.

Показник стор. 01 Податкової декларації важливий тим, що за ним визначається, чи застосовує підприємство при розрахунку об’єкта оподаткування податкові різниці чи ні (дохід більший або менший за 40 млн грн).

02

Використовуємо дані рядків Звіту про фінансові результати (до заокруглень):

 • фінрезультат до оподаткування (звичайний звіт) – з стор. 2290 форми № 2 (за наявності прибутку), з ряд. 2295 (за наявності збитків);
 • фінрезультат до оподаткування (для малих підприємств) – з стор. 2290 форм № 2-м, 2-мс.

Якщо фінрезультат – прибуток, дані записуємо з позитивним значенням, якщо ж збиток – зліва ставимо знак мінус («–»).

03 РІ

Цифру беремо з останнього рядка програми РІ (вона може бути як зі знаком «+», так і зі знаком «–»). Цей рядок заповнюється лише тими підприємствами, які:

 • коригують фінрезультат на податкові різниці по розділу ІІІ ПКУ (тобто це високодохідники з доходом понад 40 млн. грн. або добровольці);
 • переносять збитки минулих звітних періодів (пп. 140.4.2 розділу ІІІ ПКУ, ряд. 3.2.4 Додатка РІ). Це можуть бути й малоприбуткові. У такому разі ще й подаємо Додаток ПП, оскільки перенесення минулорічних збитків розглядається як податкова пільга (код «11020301»).

Якщо немає податкових різниць, то ставимо прочерк (додаток РІ у такому разі заповнювати не треба).

03.1*

Стосується лише тих, хто (1) інвестором із значними інвестиціями та (2) має контрольовані операції. Наводиться сума перевищення ціни, визначеної за принципом витягнутої руки, над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) за такими операціями.

03.2*

Стосується лише тих, хто (1) інвестором із значними інвестиціями та (2) має контрольовані операції. Наводиться сума перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) за ціною, визначеної за принципом витягнутої руки, під час таких операцій.

04*

Вважаємо об’єкт оподаткування: стор. 02 + стор. 03 РІ + стор. 03.1 + стор. 03.2

05 ПЗ

Швидше за все, залишаємо порожнім, оскільки цей рядок стосується небагатьох підприємств, а саме:

 • осіб з інвалідністю, якщо є їхньою повною власністю (п. 142.1 ПКУ);
 • Чорнобильській АЕС (п. 142.2 ПКУ);
 • підприємств літакобудування (п. 41 підрозд. 4 Перехідних положень ПКУ);
 • учасників проекту «Укриття» (п. 142.3 ПКУ);
 • зайнятих у реалізації проекту модернізації Бортницької станції очищення стічних вод (пп. «а» – «в» п. 9 підрозд. І перехідних положень ПКУ).

Для цих підприємств заповнюємо також додаток ПЗ із розрахунком та зазначенням підстави щодо застосування пільги. Також подаємо і «пільговий» додаток ПП.

06

Розраховуємо податок на прибуток. У загальному випадку це: (стор. 04 – стор. 05)×0,18. Найчастіше збігається зі значенням стор. 04.

06.1 КІК

Цей рядок, як і групу додатків КВК, у деклараціях за звітні періоди 2021 року та за 2021 рік не заповнюємо. До 2022 року має з’явитися роз’яснення податківців.

07.1

Заповнюють лише страховики. Вони визначають ПП них на основі доходу, а не прибутку. Причому за особливими ставками 3% та 0% (п. 141.1 ПКУ, пп. 136.2.1 ПКУ).

07.2

08

09

Заповнюють лише платники ПП, які займаються діяльністю з випуску та проведення лотерей. 2022 року вони сплачують податок з доходу 30% (п. 48 підрозд. 4 Перехідних положень ПКУ).

09.1

09.1.1

09.1.2

09.2

10

11

Заповнюють лише платники податків, які займаються азартними іграми. Вони сплачують податок із доходу 10% (пп. 136.4.1 ПКУ). З 13.08.2020 р. діє Закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768.

12

13

Заповнюють підприємства, що займаються букмекерською діяльністю. Податок розраховується не з прибутку, а з прибутку. Ставка – 18% із доходу (пп. 136.4.2 ПКУ).

14

15

Заповнюють лише підприємства, які займаються азартними іграми чи букмекерською діяльністю.

16 ЗП

Заповнюємо, якщо сплачували авансові внески по ПП з дивідендів у минулих звітних періодах або сплачували ПП закордоном у країнах, з якими підписано угоди про уникнення подвійного оподаткування. В основі розрахунку – додаток ЗП, з якого беремо відповідну суму. Вона зменшує нарахований ПП. Наводимо її тут без знаку “-“. Якщо ж платили дивіденди у звітному періоді, то становимо ще й додаток АВ.

17

Заповнюємо за формулою, яка наведена до цього рядка. Більшість підприємств тут різниця: стор. 06 – стор. 16 ЗП. Страховики, банки, букмекери, організатори азартних ігор використовують формулу.

18

Заповнюємо, якщо базовим звітним періодом маємо квартал. Наприклад, при заповненні декларації за 2022 тут вказуємо значення з декларації за 9 місяців (з стор. 17).

Для підприємств із базовим річним звітним періодом не заповнюємо.

Також у цей рядок включаємо уточнені показники при виявленні помилок попередніх звітних періодів (самоуточнення), а також суми, які були донараховані податківцями внаслідок перевірок звітних періодів.

19

Вносимо кінцеву суму прибуток. Вона декларується та підлягає сплаті, заноситься податківцями до інтегрованої картки платника, тому саме цю суму слід нарахувати й у бухгалтерському обліку (у цілих, без копійок). Якщо базовим звітним періодом є квартал, заповнення здійснюємо як різницю двох верхніх рядків: стор. 17 – стор. 18.

Якщо підприємство з річним базовим звітним, то переносимо суму із графи 17

20 АВ

Цей рядок довідковий. Заповнюємо, якщо сплачували авансовий внесок з податку прибуток. Також складаємо Додаток АВ. Якщо ж такого не було – не заповнюємо. Дані програми АВ використовуємо також заповнення додатка ЗП, який через ряд. 16 ЗП зменшує прибуток до оподаткування. Сам же стор. 20 АВ та пов’язані з ним рядки 21-22 вже на податок не впливають.

21

Заповнюємо, якщо базовим звітним періодом є квартал, а минулого звітного періоду сума авансового внеску за дивідендами (стор. 20 АВ декларації за минулий звітний період, для річної – це 3 квартали).

22

Цей рядок є також довідковим. Знаходимо різницю: стор. 20 АВ – стор. 21. Заповнюють усі.

23 ПН

Містить розраховану суму податку на репатріацію (загальна ставка 15%), тобто на доходи, сплачені нерезидентам-юрособам. Не лише у грошовій, а й у негрошової формі (формула є у пп. 141.4.2 ПКУ). Заповнюємо, якщо у звітному періоді була виплата доходу нерезидентам. Джерело даних для заповнення-додаток ПН.

24

Заповнюємо, якщо базовим звітним періодом є квартал. Заносимо значення по ряд. 23 ПН із декларації за минулий звітний період.

25

Це сума податку на доходи нерезидентів (податку на репатріацію), що підлягає сплаті. Визначаємо розрахунково. Якщо базовий звітний період:

квартал – стор 23 ПН – стор 24;
рік – стор. 25 = стор. 23 ПН.

Цей показник також вноситься податківцями до інтегрованої картки платника.

26

Заносимо інформацію про виправлення помилок із визначення ПП та нарахований самоштраф. Якщо складаємо додаток ВП, то період, за який виправляється помилка, зазначаємо у великій частині декларації. Інший спосіб – скласти уточнюючу декларацію з податку на прибуток.

27

28

Штрафи та пеня за недоплату ПП. Нагадуємо, що за п. 52-1 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ не нараховуються штрафи за помилки, які були допущені з 01.03.2020 р. до останнього календарного дня місяця, в якому закінчується COVID-карантин. Пеня також за такий період не нараховується.

29

30

31

Заносимо дані про виправлення помилок щодо визначення податку на доходи нерезидентів та нарахування самоштрафу. Якщо помилку виправляємо через Додаток ВП, то вказуємо період, протягом якого виправляється помилка, у більшості декларації. Інший спосіб-скласти уточнюючу декларацію. з податку прибуток з відповідною позначкою.

32

Штрафи та пеня за недоплату податку на прибуток з доходів нерезидентів (податку на репатріацію).

33

34

35

Заповнюють лише звільнені від оподаткування ПП, які порушили умови такого визволення. Наприклад, підприємства літакобудування (п. 41 підрозд. 4 Перехідних положень ПКУ), підприємства ГО осіб з інвалідністю (п. 142.1 ПКУ), ЧАЕС (п. 142.2 ПКУ), підприємства проекту «Укриття» (п. 142.3 ПКУ) та інші пільговики .

36

37

*дані рядки наведені з урахуванням наказу Мінфіну від 17.11.2021 р. № 601 (набрав чинності 17.12.2021 р.). Ймовірно, декларацію за цією формою буде застосовано для звітності за I квартал 2022 року.

Виникли труднощі із заповненням чи поданням декларації на прибуток? Зателефонуйте нам ми допоможемо заповнити декларацію згідно з чинним законодавством України

Чому клієнти обирають ТОВ "Бухгалтерські послуги"

Перевіряємо ваш бухгалтерський облік

Проведемо аналіз ведення бухгалтерського та податкового обліку

Покажемо існуючі проблеми

Вкажемо на фінансові та податкові ризики у вашій компанії, а також супутні проблеми.

Проконсультуємо

Відповімо на ваші питання, що стосуються специфіки бухгалтерського обліку та оподаткування саме вашої компанії.

бух услуги

Оптимізуємо законно податки

Про консультуємо про можливість оптимізації податків та зниження податкових ризиків.

Заповнення останньої частини форми

Підсумкова частина декларації з податку на прибуток оформляється у такому вигляді:

Заповнення заключної частини декларації

Поле деклараціїЗаповнення

Наявність додатків

(увага! це обов’язковий реквізит декларації, без якого вона недійсна)

Ставимо знак “+” щодо поданих додатків. Виняток – додаток ПОНЕДІЛОК, за яким слід ставити не «+», а цифрою кількість його екземплярів («1», «2», «3» і т.д.).

Обов’язково ставимо знак «+» у полі ФЗ, оскільки ця програма обов’язково. Якщо декларація подається в електронній формі, то спочатку подаємо фінзвітність, чекаємо на електронну квитанцію щодо їх прийняття. Тільки після цього подаємо декларацію з податку на прибуток. Неподання фінзвітності дорівнює неподачі декларації.

Зверніть увагу, у малодоходників також може бути додаток РІ (податкові різниці), якщо є перенесення податкових збитків минулих років (пп. 140.4.4 ПКУ), контрольовані операції з ТЦУ (ст. 39 ПКУ), порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя (ст. 1231 ПКУ).

Наявність поданих до податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків-форм фінзвітності

Ставимо у відповідних осередках знак «+» за представленими формами квартальної (річної) фінансової звітності. Кожна форма є невід’ємною частиною декларації. Комплект фінзвітності залежить від обсягів діяльності підприємства (велике, середнє, мале, мікро) та стандартів обліку, що застосовуються (МСФЗ чи НП(С)БО).

При поданні декларації з квартальним звітним періодом додаток ФЗ включає лише баланс та звіт про фінансові результати навіть якщо фінзвітність подається повна, тобто за НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (роз’яснення ДПС). У декларації ж за рік має бути повний комплект із усіх 5 форм.

Зверніть увагу на таке:

 • під час подання звітності по МСФЗ відмітку «+» у полі «Примітки» не ставимо, оскільки спеціальної форми приміток щодо МСФЗ немає, вони довільні. Такі Примітки подаємо через меню «Листування з ДПС» приватній частині Електронного кабінету;
 • якщо у звітному періоді відбувся перехід із спрощеної системи на загальну, то подаємо 2 комплекти фінзвітності: за період на загальній системі (зазначаємо як Додаток ФЗ) та за період на спрощеній системі (наголошуємо як додаток до декларації, а не Додаток ФЗ);
 • у полі «додатки на арк.» рахуємо і ставимо загальну кількість сторінок усіх додатків, включаючи додаток ФЗ.
Наявність доповнення відповідно до п. 46.4 ПКУ

Кожне доповнення нумеруємо та заносимо у це поле під своїм номером та коротким змістом. Приклади можливих доповнень:

 • примітки до фінзвітності щодо МСФЗ;
 • фінзвітність, яка була подана на спрощеній системі,
  певні розрахунки та їх пояснення;
 • пояснення та опис податкових різниць, які через відсутність у існуючих полях додатку РІ були віднесені до визначених інших рядків (на збільшення або зменшення ФР). Обов’язково вказуємо використані рядки додатку РІ та норму ПКУ;
 • опис причин незгоди платника ПП із певними правилами у заповненні декларації, ПКУ, листом ДПС;
 • опис віднесення до декларації певної нестандартної господарської операції, якщо є сумніви щодо правильності заповнення або «про всяк випадок».
Наявність рішення про незастосування коригування фінрезультату до оподаткування на всі різниці

Зазначаємо про ухвалене рішення про незастосування податкових різниць. Рішення про незастосування податкових різниць можна ухвалити у будь-якому річному звітному періоді, коли сума доходу менша за 40 млн грн (поле «01» основної частини декларації). Ставимо тоді знак + та здійснюємо запис реквізитів документа, яким прийнято рішення про незастосування різниць. Наприклад, внутрішнього наказу по підприємству, його назви, дати та номера. Проте таке рішення ухвалюється при поданні декларації за рік. Змінити його посеред року, якщо вже подавали декларацію за І квартал, не можна.

Зверніть увагу:

 • щоб повернутися назад на податкові різниці треба буде мати рік із перевищенням 40 млн грн;
 • у кожній декларації щорічно повторюємо відмітку про відмову від податкових різниць (роз’яснення ДПС 102.20.02). Наказ перевидавати, звичайно, не потрібно, але його реквізити слід щоразу дублювати.

Важливо: Форми балансу та звіту про фінансові результати є обов’язковими у звітності за квартал (Ф3).

Декларація на прибуток – додатки 2022

Заповнення декларації з прибутку компанії передбачає використання додатків. Приклади подано у таблиці:

Додатки до декларації з податку на прибуток

ДотатокПризначення додатків до декларації з податку на прибуток
АВСкладаємо цей розрахунок за наявності авансового внеску з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів. Здійснюємо це навіть у разі виплати дивідендів фізособам, коли авансовий внесок не сплачується (там є відповідний рядок для дивідендів фізособам).
ЗПЗаповнюємо зменшення нарахованої суми податку за наявності авансового внеску з податку прибуток у додатку АВ чи невикористаного з попередніх периодов. Також складаємо, якщо є сплата податку на прибуток за кордоном у країнах, з якими державою укладено угоди про уникнення подвійного оподаткування.
ПНСкладаємо, якщо є сплата податку на виплати нерезидентам (окремо щодо кожного нерезидента).
ТЦСкладають ті підприємства, які мають контрольовані господарські операції з нерезидентами та застосовують правила трансфертного ціноутворення.
ВПСкладаємо у разі виправлення помилок. Включаємо до нього розрахунок податкових зобов’язань у період, у якому виявлено помилки. Програма повторює форму декларації, тому заповнюємо аналогічно. Разом із Додатком ВП подаємо і виправлену фінзвітність, якщо помилка мала місце і там.
РІ

Складаємо, якщо здійснюємо коригування прибутку на податкові різниці, зменшуємо ПП на збитки минулих періодів, а також за ТЦУ (ст. 39 ПКУ), порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя (ст. 123-1 ПКУ). Для його складання використовуємо також інформацію із додатків АМ, ТЦ, ЦП, ПП.

Додаток РІ обов’язковий, якщо є додатки АМ, ЦП та ТЦ, оскільки вони розшифровують його дані. Малодоходники також подають його, якщо є перенесення збитків минулих років.

Якщо для певних податкових різниць, які вже є в ПКУ, немає спеціально відведеного рядка у Додатку РІ, то використовуємо будь-який вільний рядок на збільшення (зменшення) залежно від типу різниці (об’ємна чи зменшуюча). Після цього ставимо позначку «х» у полі «Наявність доповнення» заключної частини декларації, потім зазначаємо коди використаних рядків додатку РІ та посилання на відповідні норми ПКУ у графі «Зміст доповнення». При цьому податківці подавати інші доповнення до декларації на цю підставу не вимагають (роз’яснення в Інформаційному листі ДПС від 22.01.2021 р. № 18).

ПЗСкладаємо якщо є прибуток, звільнений від оподаткування.
АМСкладають високодохідники, котрі коригують фінрезультат на податкові різниці. Він містить суми нарахованої амортизації. Інформація з програми АМ заносимо до стор. 1.2.1 АМ Додатка РІ. Малодоходникам складати Додаток АМ не потрібний.
ЦПСкладають високоприбуткові. До нього включаємо розрахунок фінансового результату від операцій із цінними паперами. Значення рядків 4.1.3 та 4.1.4 переносимо у відповідні рядки додатку РІ.
ППНаводимо інформацію про суми податкових пільг, якщо такі були протягом звітного періоду. Наводимо тут інформацію про код пільги та її найменування відповідно до останнього довідника пільг. Розраховуємо суму податку, яка була несплачена (недоплачена) до бюджету через користування такою пільгою. Вказуємо термін користування та використання пільги за цільовим призначенням. Зверніть увагу: зменшення ПП на збитки минулих періодів – це також податкова пільга.
КІКПодають лише контрольовані іноземні компанії (КВК) з 1 січня 2022 року. Додаток призначений для розрахунку прибутку КІК через коригування фінрезультату. Цей додаток ще має власні додатки: КІК-ТЦ, КІК-К, КІК-ЦП. Про їх наявність указуємо у заключній частині додатку КВК, а не в основній частині декларації.
ФЗ

Подають усі. Ця програма-це фінансова звітність, яка є доповненням до декларації та її невід’ємною частиною. Зазначаємо тут, за якими стандартами її склали МСФЗ чи НП(С)БО. Під час подання декларації в електронній формі фінзвітність слід подати першою – до декларації. Декларацію слід подавати лише після надходження електронної квитанції про прийняття фінзвітності.

Якщо фінзвітність вже була подана через «Єдине вікно» до Держстату, повторно до ДПС її подавати не потрібно. Проте відповідну відмітку про подання додатка ФЗ у декларації слід зробити. Проте за роз’ясненням ДПС фінзвітність можна подавати раніше декларації щодо ПП від одного дня до одного місяця (роз’яснення ДПС о 102.20.01). Якщо подавали ще раніше, то до ДПС її слід подати заново.

Даний додаток подаємо навіть якщо до Держстату її подавати за цей період не потрібно. Наприклад, квартальну фінзвітність до Держстату не подають мікропідприємства (абз. 116 п. 2 Порядку подання фінансової звітності від 28.02.2000 № 419). Однак мікропідприємства при цьому можуть все ж таки бути платниками ПП-квартальниками (великодохідниками або добровольцями) – у такому разі вони зобов’язані скласти та подати квартальну фінзвітність у ДПС.

Зверніть увагу, що ті підприємства, які зобов’язані оприлюднити фінзвітність разом із аудиторським висновком, мають подати ще раз пакет фінзвітності за 2021 рік (другий раз) не пізніше 10.06.2022 року (абз. 4 п. 46.2 ПКУ).

+*Внизу ставиться відмітка тих платників НП, які мають оприлюднити річну фінансову звітність разом із аудиторським звітом. Список таких платників можна знайти у роз’ясненні ГУ ДПС у Луганській області, серед таких публічні акціонерні товариства
* у формі декларації з урахуванням наказу Мінфіну від 17.11.2021 р. № 601 (набрав чинності 17.12.2021 р.). Ймовірно, декларацію за цією формою буде застосовано для звітності за I квартал 2022 року.

У разі відсутності даних, не заповнений додаток немає необхідності подавати. Приклад:

 • відсутня податок на прибуток нерезидента – додаток ПН не подається;
 • відсутність цінних паперів робить необов’язковим використання додаток ЦП;
 • Додаток КВК запустився тільки з 01.01.2022 року, тому за минулий період його подавати також не потрібно.

Важливо: збиткові обсяги коштів за 2021 рік допускається вписувати до декларації 2022 року. Однак у цьому випадку знадобиться додаток ПН.

Зразок декларації за 2022 рік

Наведемо приклад звітності компанії «Едельвейс». Зразок декларації з податку на прибуток, а також дані подано в таблиці:

Зразок заповнення Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 2022

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ЗАПОЛНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПО ПП
ПоказникиЗвіт про фінансові результатиДекларація ППСума, грн
Чистий прибутокСтр. 20005698711,63
 
Дохід від орендиСтр. 212050000,00 
Інші доходи від операційної діяльності125000,00 
Сума всіх доходівСтр. 2280Стр. 01

5873711,63

(=5698711,63+50000,00+125000,00)

 
Собівартість реалізованих товарівСтр. 20502864068,33 
Собівартість реалізованих послуг376870,20 
Адміністративні витратиСтр. 2180375000,00 
Витрати збут975000,00 
Інші витрати операційної діяльності62500,00 
Сума всіх витрат

4653438,53

(=2864068,33+376870,20+375000,00 +975000,00 +62500,00 )

 

Фінрезультат до оподаткування

(= Доходи-витрати)

Стр. 2290Стр. 02

1220273,10

(=5873711,63 –  4653438,53)

 
 
Податок на прибутокСтр. 2300Стр. 06

219649,16

(=1220273,10×0,18)

 
 

Виходячи з інформації ТОВ має велику доходну частину. У такому разі необхідно застосування податкових різниць, незважаючи на те, що за декларований період їх не виникло. Обов’язковими для використання є такі програми:

 • АМ;
 • PI;
 • Ф3. 

Інформація під додаток АМ наведена в наступній таблиці:

Дані щодо ОС для заповнення програми АМ

Дані щодо основних засобів (ОС) для заповнення програми АМ

п/п

Наявні ОС

Залишкова вартість

на

01.01.2022 р.

Оприбуткування (введення в експлуатацію, покращення)ВибуттяАмортизація*, нарахована за 2022 рік

Залишкова вартість

на

31.12.2022 г.

(=гр. 3 + гр. 4 –

– гр. 5 – гр. 6)

1234567
1Група 3 (будівлі)15800002500000636001766400
2Група 4 (обладнання, комп’ютери)58000012000035008900687600
3

Група 5

(транспорті засоби)

8900000044500845500
4Група 5 (нові транспортні засоби) із прискореною амортизацією1900000002376001662400
5Група 9 (покращення орендованого майна)3200000100031000
6Разом498200037000035003556004992900
* амортизація бухгалтерська. Для прикладу вважаємо, що бухгалтерська та податкова амортизація збігаються і податкових різниць немає

Наразі доступна нова форма декларації з податку на прибуток (наказ №317). Вона починає діяти із звітності за минулий рік.

Також є виправлення у декларації з податку на прибуток, затверджені наказом №601. Цей документ використовується для першого кварталу поточного року, проте його можуть ухвалити і раніше. Детальна інформація у цьому розділі.

Важливо: Додаток РІ заповнюється навіть у тих випадках, коли податкові різниці, що наростають і зменшуються, мають рівні значення, а їх вплив на підсумковий результат нульовий.

Зразок заповнення основної частини декларації з податку на прибуток 2022

Все ще думаєте, що вести бухгалтерію самостійно дешевше?

Автор: