Бухгалтерські послуги Київ. Послуги бухгалтера

Контакти: +380673432847
Почта: ukregistrweb@gmail.com
Офіс: м. Київ. вул. Джона Маккейна, буд 16
Бухгалтерські та юридичні послуги для середнього та малого бізнесу. Бухгалтерський аутсорсинг. Бухгалтерський супровід. Послуги головного бухгалтера

Декларація з екологічного податку

Як правильно оформити декларацію з екологічного податку, які терміни подання звітності та інші нюанси щодо цього типу документів – читайте у цій статті.

Податкова декларація з екологічного податку БЛАНК

Бланк екологічної звітності у 2022 році

Цей тип декларування не змінився. Форма залишилася незмінною – затверджений наказом №715 вид звіту від 2015 року.

Як і належить, податкова декларація з екологічного податку оформляється та подається разом із додатками. Вони є її невід’ємною частиною. Декларація має шість додатків, вони враховують ті ситуації, коли у суб’єкта виникають податкові зобов’язання. До них належать такі моменти:

 • присутні забруднення в навколишню атмосферу, у тому числі двоокис вуглецю (Додаток 1, завжди оформляється, навіть за наявності інших видів речовин);

 • є викиди забруднень безпосередньо у воду (Додаток 2);

 • підприємство займається складуванням та зберіганням особливих видів відходів на спеціальних майданчиках, об’єктах – автомобільні шини, акумуляторні батареї, ртутні дами тощо. (Додаток 3);

 • діяльність підприємства пов’язані з утворенням побічних радіоактивних продуктів (Додаток 4);

 • було придбання джерел радіоактивного випромінювання (Додаток 5);

 • підприємство виконує діяльність, у ході якої виникає потреба зберігання радіоактивних продуктів (Додаток 6).

Важливо: до основних випадків справляння екологічного податку належать ті ситуації, в ході яких виконуються викиди речовин в атмосферу, водні об’єкти, а також розміщення токсичної продукції. Якщо жоден із перерахованих пунктів не виконується, особа не зобов’язана подавати декларацію та сплачувати збір.

Оскільки найчастіші випадки екологічного податку пов’язані з атмосферними забрудненнями, у цій статті розглядатимемо подібні ситуації викидів при спалюванні газу, вугілля, нафтопродуктів.

Кому необхідно подавати екологічну звітність

Декларацію з еконалогу подають усі об’єкти, діяльність яких пов’язана із забрудненням навколишнього простору:

 • підприємства;
  фізичні особи-підприємці;
 • нерезиденти та їх представники;
 • бюджетні об’єкти;
 • комунальні установи та інші.

Які суб’єкти звільнені від сплати екосбору

Законодавство передбачає кілька моментів, у яких особи звільняються від обов’язкового збору. Декларація з екологічного податку не потрібна у випадках:

 • якщо підприємство має цикл безвідходного виробництва, при якому відходи використовуються як сировина для нового циклу (п. 240.5 ПКУ);
 • є договір на вилучення та утилізацію відходів спеціалізованою організацією, у якому чітко прописано строки таких робіт;
 • річний викид вуглекислого газу в навколишній простір не перевищує 500000 кг (якщо раніше декларація з екологічного податку подавалася, то необхідно сповістити контролюючі органи, що надалі звітність не оформлюватиметься через допустимі концентрації);
 • підприємство має договір на вивезення відходів ядерного характеру за межі держави – притаманно об’єктам ядерної промисловості та енергетики (п. 240.4 ПКУ).

Важливо: фізичні особи-підприємці обов’язково сплачують екосбір, якщо є викид забруднюючих речовин, незалежно від типу оподаткування.

Екологічна декларація не оформляється і не подається звичайними особами, які не мають статусу підприємців, а також об’єкти (господарські, організації, комунальні та інші), які не мають об’єкта оподаткування екологічним збором.

Звітність з екосбору у ситуації, коли об’єкт оподаткування відсутній

Якщо особа (об’єкт) у ході своєї діяльності не здійснювала викидів забруднюючих речовин у навколишній простір, не виконувала їх зберігання, податок не стягується, а декларація не подається.

Варто враховувати, що якщо суб’єкт раніше звітував та виплачував збір, а потенційні джерела забруднення залишилися, необхідно заздалегідь сповістити контролюючі органи про їхнє невикористання. Достатньо скласти заяву про відсутність об’єкта оподаткування.

Важливо: заяву необхідно оформити не пізніше останньої дати подання екологічної декларації за перший квартал звітного року (пояснення податкової служби). В іншому випадку суб’єкт подає порожню форму звітності.

У випадку, коли особа взагалі не має джерел забруднення довкілля, заява не подається.

Якщо на підприємстві були видалені джерела потенційних викидів токсичних речовин, суб’єкту необхідно подати форму 20-ОПП та заяву. У разі припинення забруднень, особа повинна сповістити контролюючі органи про відсутність об’єкта оподаткування.

Термін подання звітності

Згідно із законодавством, звітним є квартальний період. Відповідно суб’єкт повинен подати декларацію протягом 40 днів після закінчення звітного терміну.

Термін подання декларації з екологічного податку:

ТЕРМІНИ ДЕКЛАРУВАННЯ ЕКОНОЛОГУ 2022

звітний період

декларування

І квартал 2022

10.05.2022

ІІ квартал 2022

09.08.2022

ІІІ квартал 2022

09.11.2022

IV квартал 2022

09.02.2023

Оплата екосбору виконується протягом 10 днів після останнього терміну подання звітності.

Куди необхідно подавати декларацію з екологічного податку

Абсолютно у всіх ситуаціях декларація подається за місцем фактичного перебування джерел забруднення (якщо вони розміщені на різних кодах КВЕД). Виняток становлять об’єкти, що працюють з ядерними продуктами та відходами.

У разі коли джерела забруднення перебувають у зонах контролю одного відділення податкової служби, допускається об’єднання всіх даних про викиди в одну декларацію. Однак до ДПС за місцем реєстрації необхідно подавати копії звітності (п. 250.8).

Якщо мають місце викиди вуглекислого газу, то в таких ситуаціях працює правило «зведених» звітностей – загальні дані про всі джерела забруднення перераховуються у Додатку 1 незалежно від їхнього розташування. Однак, щоб уникнути плутанини з податковими органами, рекомендуємо подати як зведений Додаток 1, так і звітність щодо кожного місця розташування джерела викидів. Це пов’язано з суперечливими поясненнями податківців у консультаціях та ВІР.

Декілька рекомендацій бухгалтерам при заповненні екодекларацій

Щоб правильно підготувати звітність з екологічних факторів, бухгалтер повинен бути обізнаний у наступних моментах:

 • список токсичних джерел;
 • фактичні викиди відходів;
 • валовий витрата паливних матеріалів (тонни);
 • ставка екологічного збору за кожним типом забруднень.

Тонажність використаних горючих матеріалів та ставка еконалогу – інформація доступна. Однак на показниках фактичних викидів у навколишній простір необхідно припинити увагу більш детально.

Вимірювання викидів для оформлення звітності

Особи, які сплачують екологічний збір та мають дозвіл на викиди, повинні використовувати дані експертизи або досліджень кількості відходів як базову точку відліку. Також, джерелом інформації може бути звіт, який попередньо був схвалений органами екологічного нагляду.

Варто зазначити наступний момент – податкові органи у своїх рекомендаціях постійно уточнюють, що правильність визначення фактичних обсягів викидів не є їхньою компетенцією. Насамперед це пов’язано з конвертацією величин обсягів та маси (літри, кілограми тощо). Якщо платнику податків необхідно отримати розгорнуту консультацію з цих питань, податкові органи рекомендують звернутися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів (роз’яснення податкової інспекції у Тернопільській обл.).

Одночасно варто враховувати, що дозволи на викиди, що діють, мають далеко не всі суб’єкти. При цьому відсутність такого документа не звільняє особу від сплати екосбору. Позиція податкових органів тут у тому, що суб’єкт може розрахувати кількість викидів самостійно, з показників середньої витрати горючих матеріалів. В цьому випадку необхідно:

 • використовувати паспортні дані установок, що генерують викиди;
 • застосовувати методики розрахунків, що рекомендуються Держстатом.

Податкові органи також використовують розрахунки Держстату як приклад. Це з тим, що є так званий звіт форми №2-ТП (для атмосферних викидів). Очевидно, що цей документ також несе у собі показники забруднення. При цьому дані з цього та інших звітів платника податків мають бути однаковими.

Звіт про викиди форма 2-ТП (повітря) БЛАНК

Рекомендації щодо заповнення екологічної декларації

Декілька правил щодо оформлення звітності:

 1. Кожне джерело потенційних викидів має бути описане в окремому додатку
 2. Основна одиниця розрахунків – гривня та копійка.
 3. Одиниця виміру кількості викидів – тонна.
 4. При оформленні екодекларації необхідно використовувати коди позначень забруднюючих речовин (інформація знаходиться у довідкових матеріалах до Додатків 7 та 8).
 5. Рядки, що не використовуються, у паперовому варіанті заповнюються прочерком, а в електронній формі залишаються порожніми.

Ті суб’єкти, які під час діяльності пов’язані з особливо небезпечними речовинами (радіоактивні матеріали), подають разом із декларацією звітність про фактичну кількість таких відходів.

Під час підготовки додатків до екологічної декларації радимо використовувати описані нижче схеми заповнення.

Алгоритм складання розрахунку за викиди у повітря (Додаток 1)

Алгоритм складання розрахунку за скиди у водні об’єкти (Додаток 2)

Алгоритм складання розрахунку за розміщення відходів (Додаток 3)

Нюанси оформлення звітності щодо викидів вуглекислого газу

Оформлення такої звітності має низку особливостей:

 1. Інформація про викиди вуглекислого газу відображається у Додатку 1 окремо. Якщо підприємство має інші види забруднень, один Додаток 1 використовується для вуглекислого газу, далі – по кожному з викидів. Такий поділ пов’язаний з участю країни у міжнародних екологічних угодах, які потребують коригування законодавства.
 2. Якщо суб’єкт має кілька джерел викиду вуглекислого газу, допускається використання загальної декларації. При цьому до Додатка 1 вноситься інформація щодо сумарної кількості відходів, а в осередку 6 – фактична кількість забруднень з кожного джерела за кодами КВЕД.
 3. Екологічний збір з вуглекислого газу декларується та сплачується окремо. Податок оплачується окремий рахунок.

Важливо: 2022 року ціна викиду вуглекислого газу збільшилася до 30 грн. за тонну (було 10 грн.).

На СО2 є окреме обмеження кількості викидів. Під час підготовки звітності необхідно користуватися такими правилами:

 • перші 500 тонн відходів не декларуються, екологічний збір сплачується за фактичною різницею між поточною кількістю викидів та мінімальним обсягом, що сплачується;

 • якщо суб’єкт має сумарну кількість відходів 500 тонн та менше – податок не сплачується;

 • якщо протягом цілого звітного періоду кількість відходів СО2 перебувала в межах встановленого ліміту, то суб’єкт може не подавати екодекларацію, проте заяву про відсутність джерела забруднення необхідно підготувати;

 • варто враховувати, що якщо підприємство має інші типи відходів, проте СО2 знаходиться у допустимих межах, заява про відсутність джерела забруднення з необхідними розрахунками оформляється;

 • якщо суб’єкт очікує перевищення ліміту на викид СО2 протягом звітного року, то декларація подається навіть за ті строки, коли межа не була досягнута (податок при цьому не сплачується);

 • декларація на відходи у вигляді СО2 оформляється за всіма джерелами забруднення, присутніми на об’єкті (окремо не розглядається), при цьому встановлена ​​межа в 500 тонн застосовується до всіх джерел, а не окремо.

Приклад: якщо на підприємстві є 4 казани на різних адміністративних територіях, то 500 тонн – межа для всіх трьох казанів.

Значення кордону було взято з урахуванням статистичних вимірів. 500 тонн еквівалентно 260 тис. куб. метрів газу, близько 180 тонн дизеля чи 260 тонн вугілля. Таким чином, можна приблизно оцінити обсяг СО2 на основі кількості спаленого пального.

Яка відповідальність на відсутність чи невчасне декларування екологічної звітності

Суб’єкти залучаються за аналогічним принципом, що у разі несплати інших видів податків (п. 120.1 Податкового Кодексу):

 • 340 грн. відсутність звітності вперше;
 • 1020 грн. за кожне повторне порушення.

Варто зазначити, що штраф нараховується суб’єкту навіть у тих випадках, коли фактичних відходів не було, проте заяви про відсутність джерел забруднення не надано.

Приклад декларації з екологічного податку

Щоб правильно підготувати звітність, рекомендуємо використовувати зразок декларації з екологічного податку, поданий нижче.

Суб’єкт виконує відплювання житлових приміщень за допомогою газових котлів, розміщених у межах одного коду класифікації об’єктів адміністративно-територіального поділу. Початкові дані:

 • спалено 18*104 куб. метрів палива протягом першого кварталу звітного року;
 • газ має меншу теплоту згоряння – 45,75 МДж на кг;
 • конвертування величин з кубічних метрів в тонни: 0,001*18*104*0,723 кг/м3 (таблична щільність газу) = 130,14 т.

Детальну інформацію про методику розрахунку можна дізнатись у статті “екологічний податок у 2022 році”.

РОЗРАХУНОК ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ

(Для заповнення декларації)

що треба

умовне

позначення забруднюючої речовини

код забруднюючої речовини для декларації

значення коефіцієнта емісії забруднюючої речовини, г/ГДж*

фактичний (валовий)

викид забруднюючої речовини, т**

ставка податку

2022 року, грн/т

екологічний податок, грн

(= кільк. 4 ×5)

А

1

2

3

4

5

6

оксид азоту

Nox

243.1.001

64,311

0,383

2574,43

985,75

оксид вуглецю

CO

243.1.009

248,75

1,481

96,99

143,65

двоокис вуглецю

CO2

243.4.001

58748,13

349,781

30

10493,42

оксид азоту

N2O

243.1.001

0,1

0,001

2574,43

1,53

вуглеводні

(метан***)

CH4

243.1.010

1,0

0,006

145,5

0,87

всього

×

×

×

11625,22

всього без двоокису вуглецю

×

×

×

1131,80

*це стали показники для газу від Держстату. Оскільки в умовному прикладі дозволу на викиди підприємство не має, тому всі обчислення проводимо на основі методик Держстату. Якщо ж проводилася інвентаризація викидів, наприклад, є відповідний звіт, погоджений з Мінприроди, то користуватися треба даними з нього;

** = 0,000001 × кільк. 3 × 45,75 МДж/кг × 130,14 т, де 130,14 т – це обсяг спаленого газу з розрахунку. Усі округлення викидів та спаленого палива – 3 знаки після коми;

*** метан віднесено до вуглеводнів на підставі Переліку речовин, що входять до «твердих речовин» та «вуглеводнів» та за викиди яких стягується збір з наказу Мінекології від 14.03.2002 р. № 104. Справа в тому, що ПК не містить окремої ставки еконалогу саме для метану – тільки для вуглеводнів, до яких відноситься і метан

Переходимо до оформлення декларації з екологічного податку. Для цього необхідно заповнити два додатки 1:

 • перше – тільки для СО2 з підсумковою сумою 10493,42 грн.;
 • друге – для решти викидів крім вуглекислого газу з підсумковою сумою збору 1131,80 грн.

Перший додаток 1:

Первое приложение

Другий додаток 1:

Второе приложение

Основна частина:

Основная часть

Додатково на шостій сторінці форми можна вписати список джерел забруднення (в даному прикладі – котлів), а також їх фізичні адреси розміщення.

Чому клієнти обирають ТОВ "Бухгалтерські послуги"

Перевіряємо ваш бухгалтерський облік

Проведемо аналіз ведення бухгалтерського та податкового обліку

Покажемо існуючі проблеми

Вкажемо на фінансові та податкові ризики у вашій компанії, а також супутні проблеми.

Проконсультуємо

Відповімо на ваші питання, що стосуються специфіки бухгалтерського обліку та оподаткування саме вашої компанії.

бух услуги

Оптимізуємо законно податки

Про консультуємо про можливість оптимізації податків та зниження податкових ризиків.

Все ще думаєте, що вести бухгалтерію самостійно дешевше?