Для платників ЄП які переходять на загальну систему оподаткування в середині року, звітним податковим періодом є календарний рік (як для новостворених), який для них починається з дати переходу на загальну систему і закінчується 31 грудня такого року.

Учитывать ли расходы при формировании декларации налога на прибыль за 2022, если на едином налоге по ставке 2% плательщик будет 2 квартала

Тому, при декларуванні податку на прибуток за 2022 рік у разі переходу на загальну систему оподаткування, наприклад, з 4 кварталу 2022 року, фінансовий результат до оподаткування визначається за правилами бухгалтерського обліку за 4 квартал 2022 року.

Фінансовий результат до оподаткування податкового звітного періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари роботи, послуги, відвантажені (надані) при знаходженні на спрощеній системі оподаткування (пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу) незалежно від того, застосовує платник податку на прибуток коригують різниці чи ні.

Джерело-ДПСУ.