Сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають не пізніше 20 лютого поточного року визначений перелік податкової звітності податку 3 групи (п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст.2 року № 2755-VI) із змінами та доповненнями (ПКУ).

Подается ли плательщиком единого налога уточняющая декларация при переходе с 4 группы на 3 группу с особым порядком налогообложения

За результатами камеральної перевірки поданої підприємством податкової звітності контролюючий орган ДПС надає або підтверджує статус платника єдиного податку четвертої групи на відповідний податковий (звітний) рік.
З урахуванням змін, внесених до п. 69 підрозділу. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, зокрема, знято обмеження на проведення камеральних перевірок податкових декларацій платників єдиного податку 4 групи.

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником із особливостями, встановленими цим пунктом, підприємство подає до контролюючого органу заяву. При цьому до заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік (п.п. 9.8 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ)
Підприємство вважається платником єдиного податку третьої групи з особливостями, встановленими цим пунктом:
з 1 квітня 2022 року – у разі подання заяви до 1 квітня 2022 року;

З наступного дня після подання заяви – у разі подання заяви, починаючи з 1 квітня 2022 року.

Якщо підприємство скористається правом переходу на 3 групу єдиного податку за ставкою 2 % доходу шляхом подання до контролюючого органу заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, таке підприємство має подати уточнюючу(-і) декларацію(-і) платника єдиного податку четвертої групи та зменшити до нуля податкові зобов’язання з єдиного податку четвертої групи, які були задекларовані до сплати у раніше поданій податковій декларації платника єдиного податку 4 групи.
Джерело-ЗІР.