Бухгалтерський облік для вашого підприємства

 

Передача ведення бухгалтерського обліку спеціалізованої аутсорсингової компанії дозволяє оптимізувати управління вашим підприємством, знизити витрати на персонал та організацію робочого місця бухгалтера. Доручаючи ведення бухобліку професійним фахівцям, можна бути впевненим в якості виконання не тільки рутинних щоденних операцій, але і в грамотному вирішенні нестандартних завдань, які можуть виникнути в складних ситуаціях.

Бухгалтерський облік ведеться на підставі первинних облікових документів, тобто, його основна функція – відображення всіх господарських операцій на бухгалтерських рахунках. Він призначений для отримання інформації про стан активів, зобов’язань і капіталу організації. Бухгалтерська звітність служить для інформування власників, інвесторів і контрагентів про майно і прибутковості компанії (звітність знаходиться у відкритому доступі).

Податковий облік служить виключно для правильного обчислення податків. Податкова звітність потрібна також керівникам компаній для контролю над витратами і прийняття управлінських рішень.

Що включає в себе ведення бухгалтерського і податкового обліку:

Складання первинних документів – рахунків, актів, платіжних доручень, накладних і т.п.

Відображення всіх господарських операцій за цими документами в системі обліку – формування проводок в бухгалтерській програмі.

Підготовка і здача бухгалтерської та податкової звітності – бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати, статистичної звітності, податкових декларацій і звітів в пенсійний фонд, фонди соціального і медичного страхування.

Надання юридичної підтримки забезпечуємо взаємодія з податковими органами при проведенні перевірок, виявляються консультації з податкових та юридичних питань.

Планування та оптимізація договірної діяльності.

Переваги ведення бухгалтерського обліку спеціалізованою компанією:

Ви довіряєте ведення своєї бухгалтерії професіоналам з великим досвідом роботи. При цьому, всі витрати на навчання і підвищення кваліфікації цих фахівців несе аутсорсингова компанія.

Надійність і безперебійність бухгалтерського обліку – робота в спеціалізованій бухгалтерській фірмі виконується штатом фахівців незалежно від відпусток або тимчасової непрацездатності окремого працівника. Витрати на лікарняні, відпускні та пошук нових співробітників також несе аутсорсингова компанія.

Відсутність ризику втрати документації при звільненні бухгалтера. Аутсорсингова компанія гарантує збереження даних і конфіденційність інформації.

Економія коштів на організації робочого місця співробітника, на покупку спеціалізованого програмного забезпечення, зарплати бухгалтера. Можна знизити податки, віднісши оплату бухгалтерських послуг до витрат компанії.

Підвищується ефективність керівництва компанією, звільняється час для прийняття управлінських рішень, скорочуються трудовитрати.

Автор: