Бухгалтерська довідка коли та як складати

Бухгалтерська довідка — це документ, який допоможе виправити різні помилки, нарахувати амортизацію або середню заробітну плату, замінити документ від контрагента або зробити її підставою для податкового кредиту з ПДВ. У цьому матеріалі ми розповідаємо, як скласти бухгалтерську довідку і коли вона потрібна.

Бланк бухгалтерської довідки

Зразок заповнення бухгалтерської довідки

Бухгалтерська довідка форма

Зразкову форму бухгалтерської довідки слід брати з Методичних рекомендацій щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, які затвердили наказом Мінфіну від 29.12.2000 №356. За бажанням її можна покращити. Таку можливість передбачено пунктом 2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухобліку, який затвердили наказом Мінфіну від 24.05.1995 №88.

Обов’язкові реквізити для бухгалтерської довідки

Зверніть увагу, що в бух довідці потрібно вказати ряд обов’язкових реквізитів, характерних для первинного документа. Нижче наводимо коротку схему ключових реквізитів довідки:

 • Назву довідки.
 • Дата складання.
 • Назва підприємства, від імені якого складається документ.
 • Зміст, обсяг та одиниця виміру господарської операції.
 • Посада осіб, які відповідають за проведення та оформлення господарської операції.
 • Особистий підпис осіб або інші дані, які допоможуть ідентифікувати особу, яка бере участь у проведенні господарської операції.

Бухгалтер, який написав довідку, обов’язково ставить свій підпис. Також бухгалтерську довідку підписує головний бухгалтер.

Бухгалтерська довідка: як скласти

Нижче ми розглянемо зразки бухгалтерських довідок, які є для різних випадків.

Помилки минулого звітного року

Для виправлення помилок минулих періодів звітного року потрібно в довідці вписати червоною ручкою або позначити знаком мінус помилки. Після ручки чорного кольору потрібно вписати причину помилки і правильний текст.

На підставі такої довідки в обліковому регістрі в місяці, де виявлено помилку, приберіть помилковий запис та внесіть правильний.

Помилки минулого року

Для виправлення помилок минулих років враховуйте пункти 4 та 5 НП(с)БО 6 “виправлення помилок” при складанні бухгалтерської довідки. У випадку, коли помилки впливають на розмір нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), налаштовуйте сальдо нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) станом на початок звітного періоду та повторно вкажіть інформацію у новому звіті.

Помилки поточного періоду звітного року

Для виправлення помилок чи неточностей у документації поточного періоду найкраще користуватися коректурним методом. Він передбачає закреслення неправильного тексту однією лінією, щоб закреслене читалося. Над ним зробити напис “виправлено”, а поруч із ним вказати правильні дані та завірити підписом відповідальних осіб.

Підтвердження господарських операцій бухгалтерською довідкою.

Існують господарські операції, які слід оформити, але закон не передбачає первинної документації на такий випадок.

Бухгалтерська довідка для нарахування відсотків за депозитом

Заміна документації від контрагента бухгалтерською довідкою

ч. 5 ст. 9 ЗУ “Про бухоблік” передбачає, що господарські операції в облікових регістрах мають відображатися у тому звітному періоді, в якому їх проводили. Для визнання витрат, за якими складається фінансова звітність, але за ненадання контрагентами первинної документації, можна скласти бухгалтерську довідку, в якій вказуються ці дані.

Бухгалтерська довідка у форматі первинного документа

У разі коли потрібно оформити господарську операцію для якої закон не передбачає первинну документацію, можна оформити бухгалтерську довідку. У ній вказують таку інформацію:

 • обсяг, вартість та строки користування/розрахунків або інші характеристики предмета щодо предмета обліку;
 • метод та порядок проведення розрахунку;
 • Кореспонденцію рахунків з операції у бухобліку;
 • підписи працівника, який склав довідку та головбуха.

Нижче в таблиці зібрані дані, де можна використовувати бухгалтерську довідку.

Вид активу чи зобов’язання

Господарська операція

Основні засоби та нематеріальні активи

 • розрахунок первісної вартості (пп. 8-13 НП(С)БО 7 «Основні засоби»; пп. 10-17 НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи»);
 • переоцінка (пп. 16-20 НП(С)БО 7; пп. 19-23 НП(С)БО 8);
 • розрахунок амортизації (пп. 22-30 НП(С)БО 7, пп. 25-31 НП(С)БО 8)

Запаси

 • розрахунок торгової націнки (п. 22 НП(С)БО 9 «Запаси»);
 • розрахунок транспортно-заготівельних витрат (п. 9 НП(С)БО 9);
 • розрахунок вартості запасів, що вибули, якщо їх оцінюють за середньозваженою собівартістю або за методом нормативних витрат (п. 16 НП(С)БО 9);
 • визначення чистої вартості реалізації запасів (якщо на дату балансу вона менша від первісної вартості) (пп. 24-28 НП(С)БО 9)

Дебіторська заборгованість

 • розрахунок резерву сумнівних боргів (п. 8 НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»);
 • списання безнадійної заборгованості (п. 11 НП(С)БО 10)

Зобов’язання та забезпечення

 • розрахунок резерву майбутніх відпусток (пп. 13, 14 НП(C)БО 11 «Зобов’язання»);
 • розрахунок резерву гарантійних зобов’язань (пп. 13, 14 НП(С)БО 11)

Доходи

розрахунок дивідендів, роялті, відсотків (п. 20 НП(С)БО 15 «Доходи»)

Витрати

розрахунок розподілу суми загальновиробничих витрат (п. 16 НП(С)БО 16 «Витрати»)

Валюта

розрахунок курсових різниць (пп. 8, 9 НП(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів)

Також бухгалтерська довідка у 2022 році знадобиться для розрахунків:

 • середньої заробітної оплати для оплати днів відрядження;
 • компенсацій за невикористані дні відпустки;
 • лікарняних;
 • дивідендів учасникам та акціонерам;
 • аліментів.

Чи може бухгалтерська довідка стати підставою для нарахування суми ПДВ

На підставі довідки можна включити до податкового кредиту суми ПДВ, які були сплачені (нараховані) у вартість послуг/товарів та необоротних активів, придбаних до 1.07.2015 року, та не включені до складу податкового кредиту о 1.07.2015, коли купували або робили необоротні активи, товари чи послуги.

Бухгалтерська довідка у декларації з ПДВ

У податковій декларації з ПДВ потрібно вписати дані з довідки у наступних рядках: 10.1, 10.2 та 11.1, 11.2,

Чому клієнти обирають ТОВ "Бухгалтерські-Послуги"

Перевіряємо ваш бухгалтерський облік

Проведемо аналіз ведення бухгалтерського і податкового обліку

Покажемо існуючі проблеми

Зазначимо на фінансові та податкові ризики у вашій компанії, а також супутні проблеми.

Проконсультуємо

Відповімо на ваші запитання, які стосуються специфіки бухгалтерського обліку та оподаткування саме вашої компанії.

бух услуги

Оптимізуємо законно податки

Проконсультуємо про можливість оптимізації податків і зниження податкових ризиків.

Все ще думаєте, що вести бухгалтерію самостійно дешевше?

Популярні послуги