АЛІМЕНТИ В УКРАЇНІ

Поняття аліментів в Україні обросло великою кількістю чуток, домислів і неправдивих історій. Додайте до цього регулярні зміни в законодавстві і отримаєте велику ймовірність зробити помилку, яка змінить все життя.

Онлайн консультація з юристомГарантуємо конфіденційність ваших персональних даних!
На сайті ми детально розповімо про всі особливості стягнення, сплати, індексації аліментів на території України відповідно до чинних законів.

Якщо ж у вас залишилися питання – сміливо залишайте їх у коментарях і наші адвокати оперативно на них дадуть відповідь. Також ви можете замовити юридичну консультацію через форму зворотного зв’язку.

ПОНЯТТЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ аліментних платежів
Виховання і матеріальне забезпечення потребує члена сім’ї є прямим обов’язком його працездатних родичів. Це правило закріпив законодавець в Сімейному кодексі України, тим самим визначаючи поняття і призначення аліментних платежів.

Аліменти в Україні (лат. Аlimentum – продукти, продовольство) – це обов’язок утримання одним членом сім’ї іншого потребує члена сім’ї у випадках, визначених чинним законодавством України.
Іншими словами, аліменти – це правовідносини між членами сім’ї (наприклад, батьками і дітьми) за змістом, в яких одна сторона зобов’язана надати другій стороні утримання на підставі і в порядку, встановлених законом, а друга сторона, в свою чергу, має право вимагати отримання такого змісту. Таким чином для одного боку аліменти є правом, а для іншого – зобов’язанням.

Що ж стосується призначення аліментів, то такі платежі сплачуються на утримання одного з членів сім’ї, який цього потребує. До таких членів сім’ї відносяться: діти, дружина, чоловік, батьки, які в силу свого віку, хвороби або непрацездатності нездатні забезпечувати своє утримання.

Але що ж робити, якщо батьки ухиляються від змісту своїх неповнолітніх дітей, а члени сім’ї не мають матеріальної допомоги своїм непрацездатним близьким? Для захисту їх прав, законодавство України визначило в Сімейному кодексі порядок, розмір і способи сплати аліментів.

ВИДИ аліментів В УКРАЇНІ
Згідно з нормами чинного законодавства в Україні існують такі види аліментних платежів:

Аліменти на дитину – це зобов’язання за змістом:
дитини до досягнення нею повноліття. Дане право визначається ст. 180 СК України і надається дитині з моменту народження і до досягнення ним 18 років.
повнолітнього дитини, який продовжує навчання і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги. Аліменти після 18 років на навчання передбачені ст. 199 СК України і надаються дитині, який продовжує своє навчання, до досягнення ним 23 років.
повнолітнього непрацездатного дитини, який потребує матеріальної допомоги (ст. 198 СК України).
зобов’язання батьків брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами. До таких витрат, відповідно до ст. 185 СК України, відносяться витрати на розвиток здібностей дитини, лікування хвороби або каліцтва.


Аліменти на батьків – це зобов’язання повнолітніх дітей:
за змістом непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (ст. 202 СК України).
брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю (ст. 203 СК України).


Аліменти на чоловіка – це зобов’язання другого чоловіка за змістом:
непрацездатного чоловіка (ст. 75 СК України).
дружини під час вагітності (ст. 84 СК України).
дружини або чоловіка, з яким живе дитина. В цьому випадку аліменти нараховуються до досягнення дитиною трьох, а в деяких випадках і шести років (ст. 84, 86 СК України).


Кожен з видів аліментів регулюється нормами Сімейного Кодексу України та має свої особливості за розміром, правилам нарахування, порядку оплати або стягненню.

ХТО ПЛАТИТЬ АЛІМЕНТИ
Згідно сімейному законодавству України обов’язок виплачувати аліменти на утримання дитини лежить на його батьках, а обов’язок утримувати потребує члена сім’ї – на працездатни
м родичем, який має можливість надавати таку допомогу.

Таким чином, платниками аліментів можуть виступати:

батьки дитини
повнолітні діти
подружжя
Інші родичі (бабусі і дідусі, брати і сестри, вітчима і мачухи, тітки і дядька).
Головним фактором при розгляді таких справ є правильно складена доказова база, яка підтверджує що людина ухиляється від здійснення своїх обов’язків щодо утримання потребує члена сім’ї.

АЛІМЕНТИ В ШЛЮБ І БЕЗ НЬОГО
Проживання пари без офіційного оформлення шлюбу – явище досить поширене в нашій країні. І іноді в зв’язку з цим виникають деякі труднощі, наприклад щодо стягнення аліментів без шлюбу, виховання дітей або навіть визнання батьківства за цивільним чоловіком.

Відповідні розділи нашого сайту дадуть вам вичерпну інформацію. А якщо у вас ще залишаться питання то онлайн консультанти дадуть відповідь вам.

Крім того, завдяки нашому правовому порталу ви зможете розібратися в тонкощах стягнення аліментів без розірвання шлюбу.

ЯК стягнути аліменти
Закон передбачає два порядки сплати однією стороною аліментів другій стороні:

добровільне
примусове
Добровільна сплата аліментів має на увазі під собою угоду між батьками дитини. Така угода, як правило, полягає в усній формі на довірчій основі. Але, також існує і письмова форма – шляхом складання договору про надання утримання або написання відповідної заяви на відрахування таких платежів за місцем роботи батька / матері дитини.

Примусова форма стягнення аліментів має місце в разі виникнення спору щодо надання коштів на утримання. Вона полягає в зверненні одного з батьків дитини до суду в порядку:

наказного провадження – через подачу заяви про видачу судового наказу
позовного провадження – через подачу позовної заяви.
Перший варіант є спрощеною процедурою і застосовується в разі відсутності спору щодо встановлення або оскарження батьківства, необхідністю залучення третіх осіб. Другий же застосовується в більш складних ситуаціях, коли у сторін є розбіжності щодо способу, розміру і підряду сплати аліментів.
Приклади необхідного вам позову ви зможете відшукати на сторінці зразків заяв.

Суд, в свою чергу, розглядає дану заяву, вивчає подані сторона докази, і виносить рішення про стягнення аліментів з батька / матері на дитину. На підставі рішення суду видається виконавчий лист, який пред’являється до виконавчої служби за місцем проживання. Державний виконавець відкриває провадження у даній листу і направляє за місцем роботи постанови на стягнення аліментів.

КОЛИ ПОЧИНАЮТЬ ПЛАТИТИ АЛІМЕНТИ
Тут все залежить від того, в якому порядку оплачуються такі зобов’язання:

якщо аліменти гуртуються другою стороною в добровільному порядку, то сторони самі між собою визначають дату початку виплати таких платежів.
якщо аліменти гуртуються другою стороною в примусовому (судовому) порядку, то початком їх виплати буде дата подання відповідного позову до суду.

ЯК НАРАХОВУЮТЬ АЛІМЕНТИ
В добровільному або судовому порядку аліменти нараховуються в грошовій формі шляхом стягнення:

частці від заробітку (доходу)
твердій грошовій суми
Законодавчо не встановлено, яку саме частину від заробітку або яку саме суму повинен оплачувати платник аліментів. Тому таке зобов’язання покладено на розсуду суду і визначається в залежності від кожного конкретного випадку. У свою чергу, суд, при винесенні рішення по справі, бере до уваги всі обставини, які можуть вплинути на розмір аліментів, а також може варіювати в залежності від співвідношення одержуваної суми з прожитковим мінімумом на дитину відповідного віку.

Найголовнішим обставиною визначення розміру таких платежів є те, що вони повинні бути достатніми і разом з тим пропорційними з урахуванням мети зобов’язання по утриманню.

РОЗМІРИ аліментів В УКРАЇНІ
Торкаючись питання про розміри аліментів в Україні, люди все частіше задаються питанням про те, чи існують граничні суми, що визначають розмір аліментів:

  • мінімальний розмір
  • максимальний розмір


Згідно ст. 182 СК України: «Розмір аліментів повинен бути необхідним і достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та може бути засуджений судом в разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів ». Така сума вираховується самостійно на підставі даних про прожитковий мінімум, які беруться з законів про бюджет на певний рік.

Що ж стосується максимального розміру аліментів, то тут існує два аспекти:

законодавством врегульована максимальна межа всіх відрахувань із заробітної плати. При відрахування із заробітної плати за кількома виконавчими листами не можна стягувати більше 50% заробітку, а при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей – більше 70% (ст. 128 Кодексу законів про працю України, ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження», п. 23 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 25.05.2006 р № 3).
максимальний розмір аліментів на кожну дитину не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку (ст. 183 СКУ).
Таким чином, в 2018 році максимальний розмір аліментів складає на одну дитину:

до 6 років: з 1 січня 2018 року – 14920 грн., з 1 липня 2018 року – 15590 грн., з 1 грудня 2018 року – 16260 грн .;
з 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 18600 грн., з 1 липня 2018 року – 19440 грн., з 1 грудня 2018 року – 20270 грн.
А в 2019 році максимальні аліменти складають:

до 6 років: з 1 січня 2019 року – 16260 грн., з 1 липня 2018 року – 16990 грн., з 1 грудня 2018 року – 17790 грн .;
з 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 20270 грн., з 1 липня 2018 року – 21180 грн., з 1 грудня 2018 року – 22180 грн.

ЯК ЗМІНИТИ РОЗМІР АЛІМЕНТІВ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ
Згідно ст. 192 СК України: «Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них і в інших випадках, передбачених цим Кодексом ».

Виходячи з цього, щоб змінити розмір аліментів, необхідно звернутися в суд з відповідними вимогами і належним чином їх аргументувати.

Потреба у збільшенні розмір аліментних виплат на дитину зазвичай мотивують погіршенням стану здоров’я дитини, збільшенням витрат на його розвиток, Детальніше про те, як збільшити аліменти на дитину, в яких випадках суд збільшує аліментні відрахування, а також які необхідні документи ви дізнаєтеся зі статті.

Зменшення аліментів, як правило, відбувається в результаті народження у платника ще одну дитину, значним погіршенням його матеріального стану або погіршення здоров’я платника. В такому випадку він подає позовну заяву на зменшення розміру аліментних платежів до суду, прикріпивши до нього всі необхідні докази.

ІНДЕКСАЦІЯ аліментних платежів
Індексація аліментів – це механізм підвищення розміру аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, який дозволяє частково або повністю відшкодувати подорожчання товарів і послуг на українському ринку.

Відповідно до чинного законодавства України, аліменти, які присуджені у твердій грошовій сумі підлягають індексації (ст. 184 СК України). Докладний порядок проведення індексації вже нарахованих аліментних платежів розглянуто в статті.

З ЯКИХ ДОХОДІВ платити аліменти
Чи не з усіх видів доходу платник зобов’язаний виплачувати аліменти. А питання – з яких видів доходу сплачуються аліменти, цікавить як платників, так і бухгалтерів, які виробляють відповідні відрахування. Для одних це контроль своїх доходів і витрат, для інших правильне введення обліку.

Точний перелік доходів, з яких підлягає списання аліментів вказано в статті і затверджений Постановою № 146 «Про перелік видів доходів, що враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб».

Крім того, даний документ визначає також перелік доходів, з яких не стягуються аліменти.

ЯК ПОДАТИ В СУД НА АЛІМЕНТИ
Якщо не вдається домовиться і укласти договір на виплату аліментів, то для отримання аліментів необхідно буде звертатися до суду з відповідною заявою. При цьому позивач сам вибирає до якого суду звертатися – за місцем свого проживання або проживання відповідача.

Судовий збір при подачі заяви про стягнення аліментів не сплачується.
Звернення до суду оформляється або у вигляді заяви про видачу судового наказу або у вигляді позовної заяви. У даній заяві необхідно вказати дані платника та одержувача аліментів (місце проживання, де працює, розмір доходу, сімейний стан), а також вказати на ім’я кого будуть виплачуватися аліменти (як правило – дитини).

Якщо місце проживання платника не відомо, то в заяві необхідно вказати останнє відоме вам місце його проживання.
Заява продається в суд з додатком необхідного пакету документів.

ДОКУМЕНТИ НА АЛІМЕНТИ
Перш, ніж почати процес оформлення аліментів, вам необхідно зібрати і підготувати наступні документи на аліменти:

копії паспорта та ІПН
свідоцтво про народження дитини
свідоцтво про шлюб
рішення суду про розлучення, якщо шлюб був розірваний
довідка про склад сім’ї або акт
Позивачу можуть також знадобиться і інші документи для  
підтвердження і обгрунтування своїх позовних вимог про розмір аліментів.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ
За підсумками розгляду справи в суді заявник отримує:

рішення суду або судовий наказ
виконавчий лист
На підставі цих документів і буде відбуватися стягнення аліментів.

Отримавши документи з суду вам необхідно буде звернутися до виконавчої служби і написати заяву про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення аліментів.

Державний виконавець відкриють виконавче провадження, про що винесуть постанову, яке відправляти одержувачу і платника аліментів. Далі стягненням аліментів будуть займатися саме держвиконавці, які самі визначать і розмір доходу і розмір аліментів.

Заборгованість за аліментами
При виникненні заборгованості по аліментах з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, в Україні передбачена наступна відповідальність:

цивільно-правова (нарахування пені на заборгованість)
кримінальна (карається громадськими роботами або арештом або обмеженням волі на певний кримінальним кодексом рядків)
Залежно від кожної конкретної ситуації можуть бути застосовані різні види відповідальності за ухилення від сплати аліментів. Більш детально про це розписано в статті.

ЗАКОНОДАВСТВО про аліменти
Порядок нарахування, розмір і стягнення аліментів в Україні регулюється наступними нормативно-правовими актами:

Сімейний Кодекс України
Цивільно-процесуальний кодекс України
Закон України «Про виконавче провадження»
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі»
Постанова КМУ від 22 лютого 2006 року № 189 «Про затвердження Порядку призначення і виплат тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме»
Постанова КМУ від 26.02.1993 № 146 «Про перелік видів доходів, що враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб»
Постанови Пленуму ВСУ від 15 травня 2006 р N 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ Щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»
Не соромтеся звернутися по допомогу до фахівців. Своєчасна консультація може в корені змінити хід справи і заощадити в майбутньому великі суми грошей і величезна кількість нервів.

ОТРИМАТИ ЮРИДИЧНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ. Сімейний адвокат.