АЛІМЕНТИ ПІСЛЯ 18 РОКІВ В УКРАЇНІ

Однією з головних обов’язків батьків є утримання своєї дитини до досягнення ним 18 років, тобто повноліття. Однак, дорослі діти також мають право на отримання аліментів.

ВИДИ аліментів НА ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙВідповідно до Сімейного кодексу України зобов’язання батьків щодо утримання їх дорослих дітей виникає в тому випадку, коли:

повнолітні непрацездатні дочки і сина потребують такої допомоги (ст. 198 СК); повнолітні діти, продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги (ст. 199 СК). Подібне зобов’язання не є продовженням зобов’язання щодо утримання неповнолітніх дітей. Ці правовідносини мають свої власні підстави для виникнення, свої певні терміни існування і підстави для припинення.

Єдина схожість цих правовідносин полягає в схожому розмірі стягнення, а також формі сплати (частина від заробітку або тверда грошова сума) аліментів.

АЛІМЕНТИ НА ДОРОСЛУ непрацездатну  дитинуОбов’язок платити аліменти на дорослого непрацездатного дитини виникає виключно в тих випадках, коли:

дитина є непрацездатним; дитина в зв’язку зі своєю непрацездатністю потребує матеріальної допомоги; батько дитини може надавати таку допомогу. При встановленні судом факту того, чи потребує непрацездатний дитина в змісті, суд враховує всі джерела його доходу. При цьому особа визнають таким, що потребує допомоги з боку батьків якщо її доходи нижче прожиткового мінімуму, а також тоді, коли він потребує додаткових грошах на придбання ліків, оплату процедур або інших послуг.

При винесенні рішення суд також бере до уваги і матеріальне становище батьків дитини, їх стан здоров’я, перебування на їх утриманні інших осіб та інші факти, які можуть вплинути на розмір такої допомоги (ст. 182 СК України).

АЛІМЕНТИ НА повнолітню дитини, що навчається у ВУЗіОбов’язок виплачувати аліменти дитині після 18 років виникають лише в суворо визначених законом випадках, а саме:

якщо дитина продовжує вчиться; якщо дитина в зв’язку з навчанням потребує матеріальної допомоги; якщо батько дитини має можливість надавати йому таку допомогу. Право на отримання такого виду аліментів припиняється в двох випадках:

коли дитина досягла 23 років; припинення навчання. З цього випливає, що після 23 років дитина не має права вимагати утримання у вигляді аліментів на навчання.

Що ж стосується припинення навчання, як підставу на припинення отримання аліментів, то їх можливо відновити в разі відновлення навчання. Тобто обов’язок батьків щодо утримання своєї дитини, який знову почав навчання, знову виникне, але триватиме лише до досягненням дитини 23 років, навіть якщо навчання до цього часу не закінчиться.

ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ ПІСЛЯ 18 РОКІВДля того, щоб суд призначив стягнення аліментів на повнолітнього дитини необхідно звернутися до суду з відповідним позовом.

Приклад позову про стягнення аліментів на повнолітнього дитини, що продовжує навчання ви зможете подивитися в цій статті.

Звернутися до суду з таким позовом може як і другий з батьків дитини, так і сама дитина.

РОЗМІР АЛІМЕНТІВ НА повнолітню дитинуРозмір аліментів на повнолітнього сина, дочку визначається судом у твердій грошовій сумі або у частці від заробітку платника аліментів з урахуванням обставин, які враховуються і в разі призначення аліментів до 18 років.

Слід розуміти, що при визначенні розміру аліментів на вісімнадцятирічного дитини суди враховують також можливість надавати таку допомогу і іншим батьком, а також його дружиною або чоловіком (при їх наявності).

З огляду на судову практику у справах про стягнення аліментів на повнолітнього дитини, можна сказати, що суди найчастіше визначають розмір аліментів в розмірі ¼ частини від заробітку платника аліментів. Цей розмір також може бути і в твердій грошовій сумі, яка встановлюється в кожному окремому випадку.

ОТРИМАТИ ЮРИДИЧНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ. Сімейний адвокат.